Teknisk störning påverkar sjukresor.Det här meddelandet avser Halland

Tekniska störningar påverkar sjukresor i länet. De flesta sjukresorna kommer att kunna genomföras men man får räkna med förseningar. Störningen väntas pågå även under vecka 13. På Hallandstrafikens webbplats finns uppdaterad information: Hallandstrafiken - Bästa resvalet

Att besöka vården under coronapandemin

Innehållet gäller Halland

Sök vård när du behöver det. Vården anpassar kontakten med dig utifrån vilken typ av vård och stöd du behöver. Här kan du läsa om hur du ska söka vård i Halland under coronapandemin och vilka särskilda besöksregler som gäller.

Om du har en bokad tid till hälso- och sjukvården

Så länge du inte har några symtom på covid-19 är det viktigt att du kommer på ditt vårdbesök som vanligt. Vården kontaktar dig om det skulle bli några ändringar. Har du symtom kontakta din mottagning först.

Om du har frågor, kontakta din mottagning.

Munskydd

Patienter och besökare på vårdcentraler och sjukhus erbjuds att använda munskydd när avstånd inte kan hållas. Munskydd finns på våra mottagningar och avdelningar när du kommer dit. Du behöver inte ta med eget.
 

Vårdcentralen

När du behöver vård ska du kontakta din vårdcentral för att boka en tid. Du når vårdcentralerna genom att logga in eller via telefon direkt till vårdcentralen.

Om du har symtom på covid-19 kontakta vårdcentralen innan du kommer.

Alla vårdcentraler erbjuder möjlighet till besök via telefon när så är möjligt. Flera av regionens vårdcentraler erbjuder också besök via video till vårdcentralernas olika yrkesgrupper.

Du får ha en frisk närstående med till ditt besök. Barn får ta med båda vårdnadshavarna, men helst inte syskon.

Hallands sjukhus

Så länge du inte har några symtom på covid-19 är du välkommen på ditt vårdbesök som vanligt. Vården kontaktar dig om det skulle bli några ändringar. Om du har symtom på covid-19 eller har frågor, kontakta din mottagning innan ditt besök.

Tänk på detta för att minska risk för smittspridning 

  • Du får ha en frisk närstående med dig till besöket. Barn får ha med båda vårdnadshavarna, men helst inte syskon. Undantag kan förekomma. 
  • Kom så nära inpå din bokade tid som möjligt för att undvika trängsel i väntrummet.
  • På många av sjukhusens mottagningar kan du anmäla dig till ditt vårdbesök via din mobiltelefon istället för i receptionen. Information om hur du gör finns på sjukhuset. Om du inte har möjlighet att anmäla dig själv via din mobiltelefon, eller vill betala kontant, anmäler du dig i receptionen.

Akutmottagningen

Här kan du läsa vad som gäller om du behöver uppsöka en akutmottagning

Att få vård på sjukhus

Alla patienter som behöver vård på sjukhus får det på ett säkert sätt. Sjukhuset har rutiner för att ta hand om patienter med misstänkt eller bekräftad smitta. Alla patienter med misstänkt smitta provtas. Patienter får vård på den avdelning där deras totala vårdbehov tillgodoses på ett bra sätt. Det finns också särskilda vårdplatser för patienter med konstaterad covid-19. 

Besöka patient som ligger på sjukhuset

Om du ska besöka en inneliggande patient på en avdelning behöver du kontakta avdelningen och anmäla ditt besök innan. Ni får vara max två friska besökare samtidigt. Undantag kan förekomma. 

Akutmottagningar

Akutmottagning Halmstad och Varberg

På akutmottagningarna gäller att man som vuxen bara i yttersta undantagsfall får ta med sig en anhörig. Barn får ta med sig en vårdnadshavare och personer som har behov av ledsagare får ha en närstående med på akutmottagningen. Undantag kan också göras utifrån den enskilda patientens tillstånd och detta beslutas av ansvarig vårdpersonal på plats. Det är för att skydda patienter som är infektionskänsliga och riskgruppspatienter som söker vård på akutmottagningarna.

Om du behöver sjukvård akut ska du söka vård som vanligt på akutmottagningen. Vid entrén till akutmottagningen finns väktare som meddelar vårdpersonalen när det kommer en ny patient som ska söka vård.

En första bedömning av patienten görs alltid utomhus av vårdpersonal. Patienter med misstänkt smitta separeras från patienter som inte har symtom och därmed minskas risken för smittspridning. Enbart patienter med misstänkt covid-19 provtas på sjukhuset.

Kungsbacka Närakut

Kungsbacka Närakut är en jourmottagning placerad på Hallands sjukhus Kungsbacka. Hit kan du vända dig med akuta besvär, som inte kräver sjukhusvård, och som inte kan vänta tills vårdcentralen öppnar. Närakutens entré är flyttad och patienter hänvisas tills vidare till ambulansentrén. Om du har symtom på covid-19 kontakta Närakuten innan du kommer.

Förlossning

När det är dags för dig som gravid att föda kommer du till sjukhuset efter kontakt med förlossningen. 

Kvinnohälsovården

Om du har symtom på covid-19 ska du kontakta mottagningen innan du kommer. 

Ungdomsmottagningen

Du kan boka ett digitalt besök i vår app Ungdomsmottagningen Halland. Via appen kan du prata med en barnmorska, kurator eller psykolog direkt i ett videosamtal. Vi har tystnadsplikt och du får samma hjälp som vid ett fysiskt besök hos Ungdomsmottagningen. All kommunikation sker på ett säkert sätt och är kostnadsfritt för dig.

Om du har ett inbokat besök på mottagningen och får symtom på covid-19, logga in för att omboka din tid eller kontakta din mottagning för att få ett digitalt besök istället.

Du kan ha med dig en kompis eller närstående till mottagningen.

Du är alltid välkommen att ringa mottagningen för hjälp att boka eller omboka din tid.

Folktandvården

Om du inte har några symtom på covid-19 är du välkommen på ditt bokade besök som vanligt.

Har du symtom avboka eller omboka din tid. Logga in eller ring till din folktandvårdsklinik direkt.

Du får ha en frisk närstående med till ditt besök. Barn får ta med båda vårdnadshavarna, men helst inte syskon.

Barnavårdscentralen (BVC)

Om du inte har några symtom på covid-19 är du välkommen på ditt bokade besök som vanligt.

Har du symtom avboka eller omboka din tid. Logga in eller ring till din BVC direkt.

Båda vårdnadshavarna får följa med barnet till BVC, men helst inga syskon. Om det är svårt att komma utan syskon kontakta er sjuksköterska på BVC innan besöket.

Vuxenpsykiatrin och BUP

Om du inte har några symtom på covid-19 är du välkommen på ditt bokade besök som vanligt.

Har du symtom kontakta mottagningen genom att logga in och skicka ett ärende eller ring mottagningen för rådgivning. I vissa fall kan ditt besök genomföras via video eller telefon.

Du får ha en frisk närstående med till ditt besök. Barn får ta med båda vårdnadshavarna, men helst inte syskon. 

Sjukresor

Om du eller någon närstående behöver åka sjukresa kontaktar du som vanligt beställningscentralen – Resambokning.

Vid bokningen ställs alltid frågan om covid-19. Resenärer som har misstänkt eller bekräftad covid-19 ska om det är möjligt använda egen transport, till exempel med hjälp av en anhörig. Om möjlighet till egen transport inte finns, transporteras resenären i ett särskilt fordon.

Till toppen av sidan