AKTUELLT

Coronavirus – covid-19

Ett nytt coronavirus har upptäckts i Kina. Det ger symtom som feber och hosta och påminner om influensa. Sjukdomen kallas för covid-19.

Har du inte varit på resa i ett område där personer har blivit smittade av coronaviruset de senaste 14 dagarna, men har liknande symtom? Då är det inte sannolikt att du har fått covid-19.

Du kan söka information på 1177.se för råd vid andra sjukdomar och besvär som är vanliga, som influensa, feber, förkylning eller hosta.

När behöver jag kontakta vården?

Ring telefonnummer 1177 om du har feber, hosta eller andningsbesvär och något av följande stämmer in på dig:

  • Du har under de senaste 14 dagarna varit i Kina, Iran, Sydkorea eller Italien  i regionerna Lombardiet, Piemonte, Emilia-Romagna eller Veneto.
  • Du har under de senaste 14 dagarna varit i kontakt med någon som har covid-19.

När du ringer telefonnummer 1177 får du information om när och var du ska söka vård. Det är viktigt att ringa först och inte åka direkt till en mottagning, eftersom det finns rutiner för hur du i så fall ska tas omhand.

Om du mår bra behöver du inte kontakta vården, även om du har varit i ett område där personer har blivit sjuka av coronaviruset.

Det nya coronaviruset kallas också för SARS-CoV-2. Du kan läsa mer och få svar på vanliga frågor om det pågående utbrottet på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Halland

Beredskap i Region Halland

Smittskydd Halland följer kontinuerligt den information som kommer från Folkhälsomyndigheten, WHO (World Health Organization) och ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control). I Region Halland finns lokalt framtagna rutiner för hur ett fall av misstänkt infektion med det nya coronaviruset ska hanteras för att förhindra smittspridning.

Information om läget i Halland finns på Region Hallands webbplats

Smittskydd Halland

Smittskydd Halland arbetar för att förebygga och minska spridningen av smittsamma sjukdomar. Detta görs genom övervakning av sjukdomsutbrott, smittspårning, information och utbildning. Smittskydd Halland samarbetar med andra myndigheter och verksamheter inom sjukvård, omsorg och skola.

Information in English

You can find information in English and frequently asked questions about covid-19 on The Public Health Agency of Sweden’s website.

Till toppen av sidan