AKTUELLT I HALLAND

Säkrare och mer effektiva cellprov

Innehållet gäller Halland

Halland har infört det nya nationella vårdprogrammet för att förebygga livmoderhalscancer.

Genom att i samma gynekologiska cellprov även söka efter vissa typer av humant papillomvirus (HPV) kan sjukvården identifiera riskgrupper som kan följas upp noggrannare än tidigare. 

Förekomsten av HPV-virus i ett cellprov kan innebära en ökad risk att utveckla livmoderhalscancer i framtiden, därför är det bra att inom screeningprogrammet följa de patienter som analyseras med viruset. HPV-infektioner är mycket vanliga och läker oftast ut av sig själva, utan att ge några negativa konsekvenser, särskilt hos den som är yngre än 30 år. HPV-analys av cellprov används därför för åldersgruppen 30 år och uppåt, då det anses ge en ökad cancerförebyggande effekt. De cellprov som innehåller HPV följs upp för att undersöka eventuella cellförändringar.

Cellproverna tas på samma vis som tidigare, det är bara analysförfarandet och provtagningsintervallerna som ändrats.

I Halland erbjuds gynekologisk cellprovskontroll till alla som har en livmoder och är i åldrarna 23-64 år. Den som är 23-49 år kallas vart tredje år och den som är 50-64 år kallas var sjunde år. 

Det nya vårdprogrammet införs efterhand i alla regioner i Sverige. I nuläget är Halland en av nio regioner som infört det.

Läs mer om gynekologiskt cellprov

Till toppen av sidan