AKTUELLT I HALLAND

Så mår vi i Halland!

Innehållet gäller Halland

Region Halland genomför med jämna mellanrum undersökningen Hälsa på lika villkor. Syftet med undersökningen är att följa befolkningens hälsa över tid och se vad som behöver förbättras för att vi ska ha en god och jämlik hälsa.

Vår hälsa blir generellt bättre både i Sverige och i Halland men samtidigt ökar skillnaderna i hälsa mellan olika samhällsgrupper. Halland har sedan en lång tid tillbaka haft en längre medellivslängd än genomsnittet för Sverige.

Resultatet av undersökningen visar att:

  • hallänningarnas upplevda hälsa är god och bättre än genomsnittet
  • rökningen minskar och är rekordlåg bland män
  • riskabel konsumtion av alkohol har minskat hos 18-29-åringar

Några av utmaningarna är att :

  • den psykiska ohälsan är stor bland 18-29-åringar
  • antalet överviktiga män och kvinnor i Halland ökar

Undersökning används som kunskapsunderlag när politiska beslut ska fattas.

Här kan du läsa mer om kartläggningen och undersökningen av hallänningarnas hälsa. 

Till toppen av sidan