Naltrexon Vitaflo

Skriv ut (ca 3 sidor)

Läkemedel som innehåller det verksamma ämnet naltrexon används vid alkoholberoende.

Skriv ut

Naltrexon finns under flera olika namn, från olika tillverkare. Här är några exempel:

  • Naltrexone Accord
  • Naltrexon Vitaflo.

Vad är naltrexon?

Vad är naltrexon?

Naltrexon används som en del av ett behandlingsprogram vid alkoholberoende. Läkemedlet används för att du ska dricka mindre mängder de dagar du dricker, men också för att minska risken för att du ska få svårare återfall.

Naltrexon Vitaflo finns som tabletter i styrkan 50 milligram. Läkemedlet är receptbelagt.

Här kan du läsa mer om läkemedel mot alkoholberoende.

Fäll ihop

Så här fungerar naltrexon

Så här fungerar naltrexon

Alkohol påverkar delar av hjärnan som styr belöningssystem och lustkänslor. Detta sker till viss del genom att alkohol stimulerar opioidreceptorerna, det vill säga mottagarna för opioider. Opioider är ämnen som minskar smärtupplevelser och ger ökat välbefinnande.

Naltrexon blockerar opioidreceptorerna så att de inte kan bli stimulerade av alkohol. Då minskar det välbefinnande eller det rus som alkoholen framkallar. Du får minskat sug efter alkohol. Risken för att en liten mängd alkohol ska ge en svårare återfallsperiod minskar.

Behandlingen kan ha olika bra effekt hos olika personer.

Fäll ihop

Hur tar jag läkemedlet?

Hur tar jag läkemedlet?

Svälj tabletten med lite vatten.

Tabletterna är fuktkänsliga och ska förvaras i en väl tillsluten förpackning.

Fäll ihop

Dosering

Dosering

När du får ett receptbelagt läkemedel är dosen anpassad till dig. Följ därför de anvisningar som finns på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

En vanlig dos för vuxna är 1 tablett om dagen. En vanlig behandlingstid är tre månader, men den kan bli längre.

Läkemedlet ska inte användas av personer som är under 18 år.

Fäll ihop

Viktigt

Viktigt

Använd inte naltrexon om något av följande gäller dig:

  • Du har någon allvarlig leversjukdom eller dåligt fungerande njurar.
  • Du använder läkemedel som innehåller opioider, till exempel vissa smärtstillande läkemedel.

Din förmåga att köra bil kan påverkas av läkemedlet. Olika personer reagerar olika och du är själv ansvarig för att bedöma om du kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. Läs mer om trafikfarliga läkemedel.

Fäll ihop

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Om du tar andra läkemedel samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som du tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Fråga din läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Fäll ihop

Biverkningar

Biverkningar

En del personer kan få magbesvär som ont i magen eller illamående. Besvären försvinner vanligen inom några dagar. Vissa kan till exempel få huvudvärk eller yrsel.

En del kan bli nervösa, irriterade eller rastlösa. Några kan få ökad energi eller svårt att somna. Andra biverkningar som kan förekomma är hudutslag, törst, minskad aptit eller bröstsmärta.

Vissa kan få ont i muskler och leder, svettningar eller ökat tårflöde. En del män kan få svårt att få stånd eller utlösning.

Kontakta din läkare om du har biverkningar som du tycker är besvärliga. Du kan avbryta behandlingen när du väntar på att få träffa din läkare.

Fäll ihop

Graviditet och amning

Graviditet och amning

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du är gravid. Det finns i dag inte tillräcklig kunskap om hur säkert läkemedlet är under graviditet.

Rådgör med läkare om du behöver använda läkemedlet när du ammar. Det är inte klarlagt om det verksamma ämnet passerar över i bröstmjölken.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden är en kortfattad beskrivning av läkemedlet. Här kan du läsa mer om texternas innehåll och hur de tas fram.

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilket eller vilka apotek som har ditt läkemedel på lager.
Gå in på fass.se och sök upp information om ditt läkemedel. Klicka på rutan "Lagerstatus".

Utbyte av läkemedel på apotek

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Detta kallas generiskt utbyte. 
Här kan du läsa mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel.
Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Publicerad:
2018-09-12
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Lars Håkan Nilsson, läkare, specialist i allmän- och rättspsykiatri, Kriminalvården