Antabus

Skriv ut (ca 4 sidor)
Skriv ut

Läkemedelsinformation

Läkemedelsinformation

Antabus är ett läkemedel som används mot alkoholberoende. Läkemedlet ska användas som ett stöd då man helt måste avstå från att dricka alkohol. Om man tar medicinen tillsammans med alkohol får man mycket obehagliga, och ibland farliga symtom, även mindre mängder alkohol gör att man mår dåligt. I regel ska man ta medicinen under övervakning i samband med besök på mottagning. Medicinen kan också kombineras med annan behandling.

Medicinen innehåller det verksamma ämnet disulfiram.

Recept och högkostnadsskydd

Antabus finns som brustabletter i styrkorna 200 och 400 milligram. Medicinen är receptbelagd.

Läkemedlet ingår i högkostnadsskyddet. Högkostnadsskyddet innebär att den kostnad man har för läkemedel på recept minskar stegvis under en tolvmånadersperiod tills man har betalat 2 250 kronor.

Läs mer om högkostnadsskyddet.

Så här fungerar medicinen

Alkohol bryts ner i kroppen med hjälp av så kallade enzymer. Antabus blockerar ett av dessa enzymer. Det gör att ett ämne, acetaldehyd, som bildas när alkoholen bryts ner, ansamlas i kroppen. Acetaldehyd ger obehagliga symtom som kraftig ansiktsrodnad, dunkande huvudvärk, hjärtklappning och en känsla av andnöd. Man mår också illa och kräks. Även mycket små mängder alkohol kan ge sådana symtom vilka kan komma inom fem till tio minuter. När man behandlas med Antabus måste man undvika alla typer av produkter som innehåller alkohol.

Det får inte finnas någon alkohol i kroppen när man börjar med Antabus. Det tar ett par dagar innan medicinen börjar verka med full effekt. När man har slutat med medicinen kan det ta upp till två veckor innan effekten har försvunnit.

Hur tar man medicinen?

Brustabletterna ska röras ut i ett halvt glas vatten högst en timme i förväg. Innan man dricker ska man röra om i lösningen. Tabletterna är känsliga för fukt och ska förvaras i originalförpackningen. Man ska stänga förpackningen ordentligt varje gång man använt medicinen.

Det har visat sig att läkemedelsbehandlingen ofta fungerar bättre om man tar medicinen i samband med regelbundna besök och samtal på mottagningen.

Dosering

När ett läkemedel är utskrivet på recept är dosen anpassad efter den person som ska använda medicinen. Därför är det viktigt att följa de anvisningar om dosering som står på etiketten på läkemedelsförpackningen. 

När man börjar en behandling med Antabus tar man vanligen 400 milligram om dagen i 2-3 dagar. Därefter sänks dosen, vanligen till 400 milligram tre dagar i veckan.

En vanlig underhållsdos är 200-400 milligram 3 gånger per vecka eller 100-200 milligram dagligen. Några föredrar att starta behandlingen med 600-800 mg dagligen under 3 dagar.

Viktigt

Man ska inte använda Antabus om man har någon allvarlig hjärtsjukdom, psykisk sjukdom, hjärnskada, leversjukdom eller leverskada.

Innan man börjar en behandling ska läkaren kontrollera leverprov. Eftersom alkohol påverkar levern är det viktigt att veta hur påverkad den är när behandlingen börjar. Under den fortsatta behandlingen bör man lämna blodprov regelbundet för att kontrollera behandlingsresultatet. Det görs eftersom medicinen i sällsynta fall kan påverka levern.

När man behandlas med medicinen får man inte äta eller dricka någonting som innehåller alkohol, även om det bara är mycket små mängder, till exempel chokladpraliner som innehåller likör. Även vissa hostmediciner och vitaminlösningar kan innehålla små mängder alkohol.

Större mängder alkohol kan leda till blodtrycksfall och man kan bli medvetslös. Det kan kräva omedelbar sjukvård. Symtomen kan komma redan fem till tio minuter efter att man har ätit eller druckit något som innehåller alkohol.

Förmågan att köra bil kan påverkas av läkemedlet. Olika personer reagerar olika och man är själv ansvarig för att bedöma om man kan köra bil eller annat motorfordon, eller sköta ett arbete som kräver skärpt uppmärksamhet.
Läs mer om trafikfarliga läkemedel.

Om man tar andra mediciner samtidigt

Det finns risk för att olika läkemedel som man tar samtidigt påverkar varandra. Det gör att till exempel dosen kan behöva ändras. Man kan fråga sin läkare eller på ett apotek om det går bra att ta andra läkemedel, växtbaserade läkemedel eller naturläkemedel samtidigt.

Antabus ska inte tas tillsammans med

  • läkemedel som innehåller metronidazol, till exempel Flagyl, som används mot vissa infektioner
  • läkemedel som innehåller klorzoxazon, till exempel Paraflex, som är muskelavslappande.

Biverkningar

En del som använder medicinen kan få biverkningar. Men många symtom kan också bero på att man har slutat att dricka alkohol, och när man blivit nykter känner man oftare av andra symtom som orsakas av alkoholens långvariga verkan.

Den vanligaste biverkan är trötthet och dåsighet. Denna biverkan beror på vilken dos man tar och kan försvinna om dosen minskas.

En del kan få huvudvärk, dålig andedräkt eller en känsla av metallsmak i munnen. Denna kan var kopplad till lukt av vitlök i utandningsluften. Vissa kan få ont i magen och diarré. Psykiska besvär är mer sällsynta, men depression eller svårigheter att koncentrera sig kan förekomma.

Antabus kan också orsaka allergiska reaktioner med utslag och klåda. I sådana fall ska man kontakta läkare.

Graviditet och amning

Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man är gravid. Det finns i dag inte tillräckliga kunskaper om, och i så fall hur, läkemedlet påverkar fostret.

Man bör undvika läkemedlet när man ammar. Det verksamma ämnet passerar över i modersmjölken och kan påverka barnet. Man ska rådgöra med läkare om man behöver använda läkemedlet när man ammar.

Fäll ihop

Mer information

Mer information

1177 Vårdguiden och läkemedelstexter

En läkemedelstext på 1177 Vårdguiden är en kortfattad beskrivning av läkemedlet. Här kan du läsa mer om texternas innehåll och hur de tas fram.

Kontrollera att ditt läkemedel finns på apoteket

Du kan själv ta reda på vilket eller vilka apotek som har ditt läkemedel på lager.
Gå in på fass.se och sök upp information om ditt läkemedel. Klicka på rutan "Lagerstatus".

Utbyte av läkemedel på apotek

Apoteket erbjuder ofta ett annat likvärdigt läkemedel som har ett lägre pris när du köper läkemedel på recept. Detta kallas generiskt utbyte. 
Här kan du läsa mer om generiskt utbyte.

Om du har frågor om läkemedel

Du kan ringa till Läkemedelsupplysningen och ställa frågor om dina läkemedel.
Läkemedelsupplysningen har öppet helgfria vardagar mellan klockan 08.00 och 18.00. Telefonnumret är 0771-46 70 10.

Rapportera biverkningar

Du kan själv rapportera biverkningar av ett läkemedel till Läkemedelsverket. Det räcker att du tror att biverkningen beror på läkemedlet, du behöver inte vara säker. Du kan rapportera via Läkemedelsverkets webbplats

Fäll ihop
Skriv ut (ca 4 sidor)
Publicerad:
2016-02-16
Skribent och redaktör:

Åsa Schelin, farmaceut, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Lars Håkan Nilsson, läkare, specialist i allmän- och rättspsykiatri, Kriminalvården