Senast reviderad 2013-07-05

Hur kan vi prata med mamma om hennes alkoholvanor?

Fråga

Vi är oroliga för vår mamma då vi tycker att hon dricker, framför allt vin, lite för mycket samt för ofta. Vår mamma har mycket runt omkring sig. Vi har pratat med henne och framfört att vi tycker att hon konsumerar för mycket alkohol. Hur kan vi på bästa sätt hjälpa vår mamma?

Svar

Du ställer en vanlig fråga som inte är helt enkel att svara på.

Levnadsvanor är svåra att ändra på och är personliga. Ibland kan det vara så att försök till övertalning, speciellt från närstående, snarast förstärker mer eller mindre skadliga vanor. Jag förstår av din fråga att du har god kontakt med din mamma och att det har gått att diskutera hennes alkoholvanor utan att hon reagerat alltför negativt. Jag tror du ska berätta för din mamma att du ser hur jobbigt hon har det och att du förstår att situationen är påfrestande. Kanske finns det något sätt som ni anhöriga skulle kunna avlasta henne så att hennes vardag blir mindre svår?

Berätta att du är orolig och föreslå att ni tillsammans undersöker hennes sätt att umgås med alkohol. Först i nästa steg är det dags att fundera på om och i så fall vilken hjälp din mamma skulle kunna ta emot av andra.

Christina Ledin, Läkare, specialist i allmänmedicin