Senast reviderad 2018-10-19

Varför ska jag ha med mig ett blått kort om jag åker utomlands?

Fråga

Jag har hört talas om ett blått kort man ska skaffa innan man åker utomlands. Vad är det för något och var får jag tag i det?

Svar

Det du kallar för "blått kort" heter egentligen Europeiskt sjukförsäkringskort, eller EU-kort.

Det är ett kort som du bör skaffa från Försäkringskassan innan du reser inom Europa. Kortet är gratis och gäller i tre år. Det ger dig rätt till akut sjukvård i EU-länderna, länder med EES-avtal, som Norge, Island och Liechtenstein, samt Schweiz. Kortet visar att du är försäkrad i Sverige och det ger dig rätt till vård på samma ekonomiska villkor som gäller för andra medborgare i det land där du söker vård.

EU-kortet gäller enbart hos vårdgivare som är anslutna till det allmänna sjukvårdssystemet i landet. EU-kortet gäller inte för planerad vård. Det ersätter bara kostnaderna för ett akut vårdbehov som har uppkommit när du var utomlands, och där vården inte kan vänta tills du kommer hem till Sverige. Du får inte heller någon ersättning för merkostnader i samband med sjukdomen, eller för hemresan.

 

Kerstin Hörnsten, läkare, specialist i internmedicin