När barn sätter i halsen

Skriv ut (ca 8 sidor)
Skriv ut

Vad kan man göra?

Vad kan man göra?

Försök få bort det som fastnat

Det viktigaste när ett barn sätter i halsen är att försöka få bort det som har fastnat. Även om barnet förlorar medvetandet på grund av syrebrist ska man fortsätta att försöka avlägsna det som har fastnat. Det här är en mycket allvarlig situation och det är svårt att göra en del av momenten på rätt sätt om man inte har gått en kurs och tränat på en övningsdocka. Det finns därför särskilda kurser i livräddande första hjälpen till barn. Där ingår också hjärt-lungräddning, samt hur man förebygger och tar hand om akuta olycksfall hos barn.

Man kan kontakta till exempel barnavårdcentralen (BVC), Röda korset, Civilförsvarsförbundet, svenska rådet för hjärt-lungråddning (HLR-rådet) eller Svenska Livräddningssällskapet för att få reda på var sådana kurser ges. Informationen i den här texten ger en översikt av handgreppen och kan vara bra som en orientering eller som repetition.

Tänk på att förebygga riskerna för kvävning

De flesta barn börjar lära sig att gripa när de är ungefär tre månader gamla och försöker stoppa en del av det de får tag på i munnen. Det är ett sätt för barnet att undersöka saker och att lära sig förstå omvärlden. Men det finns en risk att barnet stoppar något i munnen som sen kan fastna i luftvägarna. Både yngre och äldre barn kan också råka sätta mat eller godis i halsen. För att undvika dessa olyckor är det därför viktigt att

 • plocka undan små föremål
 • se till att barnet är stilla när det äter
 • undvika att låta barnet äta under en bil- eller cykeltur, eftersom det kan komma plötsliga gupp.

Tecken på att barnet fått något i halsen

Om ett barn har satt något i halsen är det inte alltid helt lätt att uppfatta det. Symtomen är olika kraftiga beroende på hur allvarligt andningshindret är. Det här är några tecken på att barnet har fått ett föremål i halsen:

 • Plötslig hosta.
 • Andningen blir plötsligt ansträngd.
 • Andningen låter väsande.
 • Barnet skriker eller talar svagt och hest.
 • Äldre barn kan ta sig mot halsen eftersom det gör ont.
 • Om det är totalt stopp i luftvägarna kämpar barnet för att få luft, läpparna blir blå och det kan varken hosta eller skrika. I sådana fall förlorar barnet medvetandet inom några minuter.

Vad ska man göra?

Det mest kraftfulla sättet att få bort föremålet från ett större barns luftvägar är att barnet hostar. Hostar barnet ska man uppmana honom eller henne att fortsätta hosta. Men om barnet inte kan hosta upp föremålet själv, kan man i de flesta fall lyckas få upp föremålet genom att ge ryggslag och genom att pressa upp luft ur barnets lungor. Kommer föremålet fortfarande inte upp efter dessa moment och barnet har blivit medvetslöst, ska man börja göra hjärt-lungräddning.

Vilka handgrepp man använder för att få upp föremålet och hur man gör hjärt-lungräddning beror på barnets ålder.

Fäll ihop

Barn yngre än 1 år

Barn yngre än 1 år

Filmen beskriver hur du hjälper ett barn som har satt i halsen. Glöm inte att sätta på ljudet till datorn.

Gör så här

Om barnet är vid medvetande, men inte kan hosta effektivt:

Gör ryggslag och brösttryck

Ge 5 ryggslag:

 • Lägg barnet på mage i ditt knä.
 • Lägg din underarm längs barnets mage och stöd barnets huvud genom att hålla i hakan. Barnets huvud ska vara lägre än kroppen.
 • Ge med öppen handflata fem snärtiga slag mellan barnets skulderblad.

 

Illustration som visar hur man gör ryggslag om ett litet barn har satt i halsen

Gör 5 brösttryck:

 • Vänd barnet på rygg i knät och lägg det på din andra underarm. Stöd huvudet med handen. Barnets huvud ska vara lägre än kroppen.
 • Placera ditt pek- och långfinger mitt på bröstkorgen, på nedre delen av bröstbenet. Var noga med att inte placera fingrarna för långt ner, så att de hamnar på bröstbensspetsen.
 • Tryck snärtigt fem gånger. En tredjedel av bröstkorgens djup, cirka fyra centimeter, ska tryckas ned.

Illustration som visar hur man gör brösttryckning om ett litet barn har satt i halsen

Öppna munnen och titta om föremålet kommit upp. Leta inte efter föremålet med fingrarna i svalget om du inte kan se det. Då finns det risk att föremålet pressas längre ner och täpper till andningsvägarna helt.

 • Om föremålet fortfarande inte kommit upp ska man fortsätta. Gör serien med ryggslag och brösttryck ytterligare två gånger.

Ring 112

Fortsätt sedan med omväxlande ryggslag och brösttryck tills föremålet kommer upp eller tills hjälp kommer. Blir barnet medvetslöst ska man börja göra hjärt-lungräddning istället.

 • Kontrollera om barnet är medvetslöst genom att försöka få kontakt med honom eller henne. Om man inte får någon reaktion är barnet troligen medvetslöst.

Om barnet inte är vid medvetande, börja göra hjärt-lungräddning:

Öppna först luftvägarna:

 • Lägg barnet på rygg på plant underlag.
 • Lägg en hand på pannan och två fingrar under hakspetsen - böj huvudet lätt bakåt. Om kontrollen inte har gjorts tidigare: titta efter främmande föremål och ta bort det om det är synligt.

Mun mot mun andning – gör 5 inblåsningar:

 • Lägg din mun tätt över både barnets näsa och mun.
 • Gör 5 långsamma inblåsningar med högst så mycket luft som ryms i din egen mun. Anpassa mängden efter barnets storlek. Små barn har små lungor. Att blåsa in luften ska ta ungefär 1 sekund per inblåsning. Kontrollera att bröstkorgen höjer sig när du blåser in luft. När bröstkorgen höjer sig ska man avsluta inblåsningen. Kontrollera att bröstkorgen sänker sig när barnet andas ut.

Växla sedan mellan 30 bröstkompressioner och 2 inblåsningar:

Om barnet hittades medvetslöst, ska man först göra 5 inblåsningar, sedan totalt tre serier med kompressioner och inblåsningar och därefter ringa 112.

 • Gör 30 bröstkompressioner. De utförs på samma sätt som brösttrycken.
  -Barnet ska ligga på rygg på ett plant och hårt underlag.
  -Placera pek- och långfingret mitt på bröstkorgen, på nedre delen av bröstbenet. Var noga med att inte placera fingrarna för långt ner på bröstkorgen, så att de hamnar på bröstbensspetsen.
  -Tryck ned en tredjedel av bröstkorgens djup, cirka fyra centimeter, 30 gånger. Hastigheten ska vara lite snabbare än ett tryck i sekunden (100-120 kompressioner per minut).
  -Efter kompressionerna ska man göra en snabb kontroll och titta i munnen om föremålet har kommit upp.
 • Gör 2 inblåsningar.
 • Fortsätt göra serien med omväxlande 30 bröstkompressioner och 2 inblåsningar tills ambulansen kommer eller tills föremålet kommer upp och barnet andas normalt. Titta i munnen efter föremål innan du gör nya inblåsningar.

Genom att göra inblåsningar kan man eventuellt pressa ned luft förbi föremålet, alternativt blåsa ned föremålet i en av lungorna så att den andra lungan kan syresättas.

Bröstkompressioner hjälper både till att få bort föremålet från luftvägarna och skapar en cirkulation av blodet. Man ska lita på sin bedömning - det är inte farligt att göra bröstkompressioner på ett barn även om hjärtat slår.

Kommer föremålet upp och barnet börjar hosta eller andas ska man lägga henne eller honom i stabilt sidoläge.

Barnet bör också undersökas av läkare för att kontrollera att det inte finns något som sitter kvar i luftvägarna.

Man ska försöka göra momenten utan avbrott, i jämn takt. Gör inte paus för att kontrollera livstecken och undvik att göra långa pauser vid bytet mellan kompressionerna och inblåsningarna. Det är ansträngande att göra hjärt-lungräddning och det är bra om man kan vara flera som hjälps åt. I så fall bör man byta av varandra redan efter två minuter. Det är viktigt att inte ge upp.

Fäll ihop

Barn äldre än 1 år

Barn äldre än 1 år

Filmen beskriver hur du hjälper ett barn som har satt i halsen. Glöm inte att sätta på ljudet till datorn.

Gör så här

Om barnet är vid medvetande, men inte kan hosta effektivt:

Gör ryggslag och buktryck

 • Ge 5 ryggslag:
  - Ställ dig bakom barnet. Luta barnet framåt så mycket att huvudet är lägre ner än barnets bröst. Håll en hand mot övre delen av barnets bröst som stöd.
  - Ge med öppen handflata fem snärtiga slag mellan barnets skulderblad.

Illustration som visar hur man gör ryggslag om ett barn har satt i halsen

 • Ge 5 buktryck:
  - Stå kvar bakom barnet. Knyt din hand och placera den med tumsidan mot barnets mage, ovanför barnets navel och väl nedanför bröstbenet.
  - Fatta tag runt din knytnäve med din andra hand.
  - Tryck kraftigt inåt/uppåt fem gånger. Anpassa kraften efter barnets storlek.

Illustration som visar hur man gör brösttryck om ett barn har satt i halsen

 • Titta i munnen om föremålet kommit upp. Leta inte efter föremålet med fingrarna i svalget om du inte kan se det. Då finns det risk att föremålet pressas längre ner och täpper till andningsvägarna helt.
 • Om föremålet fortfarande inte kommit upp ska man fortsätta. Gör serien med ryggslag och buktryck ytterligare två gånger.

Ring 112

Fortsätt sedan med omväxlande ryggslag och buktryck tills föremålet kommer upp eller tills hjälp kommer. Blir barnet medvetslöst ska man börja göra hjärt-lungräddning istället.

 • Kontrollera om barnet är medvetslöst genom att försöka få kontakt med barnet. Om man inte lyckas få barnet att reagera är barnet troligen medvetslöst.

 

Om barnet inte är vid medvetande, börja göra hjärt-lungräddning:

Öppna först luftvägarna:

 • Lägg barnet på rygg på ett plant underlag.
 • Lägg en hand på pannan och två fingrar under hakspetsen - böj huvudet bakåt. Om kontrollen inte har gjorts tidigare: titta efter främmande föremål och ta bort det om det är synligt.

Mun mot mun-andning – gör 5 inblåsningar:

 • Fortsätt hålla huvudet bakåt och kläm samtidigt ihop barnets näsa med tummen och pekfingret.
 • Lägg din mun tätt över barnets mun och gör 5 långsamma inblåsningar. Anpassa mängden efter barnets storlek. Att blåsa in luften ska ta ungefär 1 sekund per inblåsning. Kontrollera att bröstkorgen höjer sig när du blåser in luft. När bröstkorgen höjer sig ska man avsluta inblåsningen. Kontrollera att bröstkorgen sänker sig när barnet andas ut.

Växla sedan mellan 30 bröstkompressioner och 2 inblåsningar:

Om barnet hittades medvetslöst, ska man först göra 5 inblåsningar, sedan totalt tre serier med kompressioner och inblåsningar och därefter ringa 112.

 • Gör 30 bröstkompressioner:
  - Barnet ska ligga på rygg på ett plant och hårt underlag.
  - Lägg din handlov mitt på bröstkorgen, på nedre delen av bröstbenet. Var noga med att inte placera handen för långt ned på bröstkorgen, så att den hamnar på bröstbensspetsen.
  - Håll kvar den andra handen på barnets panna.
  - Luta dig över barnet med rak arm. Din axel ska vara rakt ovanför handen du trycker med.
  - Tryck ned en tredjedel av bröstkorgens djup, cirka fem centimeter, 30 gånger. Hastigheten ska vara lite snabbare än ett tryck i sekunden (100-120 kompressioner per minut).
  - Efter kompressionerna ska man göra en snabb kontroll och titta i munnen om föremålet har kommit upp.
 • Gör 2 inblåsningar.
 • Fortsätt göra serien med omväxlande 30 bröstkompressioner och 2 inblåsningar tills ambulansen kommer eller tills föremålet kommer upp och barnet andas normalt. Titta i munnen efter föremål innan du gör nya inblåsningar.

Genom att ge inblåsningar hoppas man kunna pressa ned luft förbi föremålet, eller blåsa ned föremålet i en av lungorna och därigenom kunna syresätta den andra lungan.

Bröstkompressioner hjälper både till att få bort föremålet från luftvägarna och skapar en cirkulation av blodet. Man ska lita på sin bedömning - det är inte farligt att göra bröstkompressioner på ett barn även om hjärtat slår.

Kommer föremålet upp och barnet börjar hosta eller andas ska man lägga henne eller honom i stabilt sidoläge.

Barnet bör också undersökas av läkare för att kontrollera att det inte finns något som sitter kvar i luftvägarna.

Man ska försöka göra momenten utan avbrott, i jämn takt. Gör inte paus för att kontrollera livstecken och undvik att göra långa pauser vid bytet mellan kompressionerna och inblåsningarna. Det är ansträngande att göra hjärt-lungräddning och det är bra om man kan vara flera som hjälps åt. I så fall bör man byta av varandra redan efter två minuter. Det är viktigt att inte ge upp.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 8 sidor)
Publicerad:
2017-03-07
Redaktör:

Jenny Magnusson Österberg, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Jan Gelberg, narkosläkare, Barn och Ungdomssjukhuset i Lund. Medlem i Svenska rådet för hjärt-lungräddning.

Illustratör:

Lotta Persson, illustratör, Göteborg

Uppläsare:

Louise Engström