Bostadsanpassning

Skriv ut (ca 1 sida)
Skriv ut

Bidrag till bostadsanpassning är till för att man ska ha möjlighet till ett självständigt liv i sitt eget hem om man har en funktionsnedsättning. Det är de fasta funktionerna i hemmet som man kan få anpassade, till exempel badrummet. Tanken är att man ska ha en bostad som passar de egna behoven.

Vart vänder man sig?

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag gör man hos kommunen där man bor. Oftast behövs ett intyg som styrker funktionsnedsättningen och de behov man har i bostaden. Det görs av en läkare eller arbetsterapeut eller annan behörig personal.

Ibland kommer en sakkunnig, till exempel en arbetsterapeut, på hembesök och ger förslag till kommunen på hur bostaden kan anpassas. Kommunen beslutar om bidrag till bostadsanpassning, men vem som ska utföra anpassningen bestämmer man själv. Ofta kan kommunen hjälpa till med det praktiska.

På den enhet som man får sin vård, habilitering eller rehabilitering kan man få svar på frågor om anpassning av bostaden.

Om man får avslag på sin ansökan av kommunen kan man alltid överklaga hos förvaltningsrätten. Om man vill klaga på kommunens handläggning anmäler man det hos Boverket.

Läs mer om bostadsanpassning hos Boverket.

Sök stöd och hjälp i Halland

Halland

Sök stöd och hjälp i Halland

Här hittar du kontaktuppgifter i din kommun som kan hjälpa dig att ansöka om bostadsanpassning.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 1 sida)
Publicerad:
2014-05-22
Redaktör:

Ingemar Karlsson Gadea, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Ulla-Britt Blomquist, arbetsterapeut, Hjälpmedelsinstitutet, Stockholm


Halland
Tillägg uppdaterade:
2014-06-02
Manusunderlag:
Lars-Gunnar Petersson, verksamhetschef Hjälpmedelscentrum Region Halland