Bilstöd

Skriv ut (ca 3 sidor)
Skriv ut

Bilstöd för olika grupper

Bilstöd för olika grupper

Man kan få bilstöd om man har återkommande och mycket stora svårigheter att förflytta sig på egen hand. Man kan också få bilstöd om man har svårt att använda allmänna kommunikationer, till exempel att gå av och på bussar och tåg.

Bilstödet består av fyra olika bidrag. Man kan få bidrag för att

  • köpa bil, grundbidrag och anskaffningsbidrag
  • ändra en bil, anpassningsbidrag
  • ta körkort, bidrag till körkortsutbildning.

Det är viktigt att man ansöker om bilstöd innan man köper bilen. Anpassningsbidrag kan beviljas till en bil som man redan har.

För att få bilstöd ska man bo i Sverige och inte arbeta i något annat land.

Man kan få bilstöd om man har en bestående funktionsnedsättning eller har ett barn med bestående funktionsnedsättning.

Det finns flera krav som ska uppfyllas för att man med egen funktionsnedsättning ska kunna få bilstöd. Man ska till exempel:

  • Vara mellan 18 och 49 år och köra bilen själv
  • Vara under 65 år och vara beroende av bil för att kunna arbeta, studera eller genomgå reha­bilitering.
  • Ha barn under 18 år och behöva bil för att kunna förflytta sig tillsammans med sitt barn. Man ska köra bilen själv och bo tillsammans med barnet.

Om man har ett barn med en bestående funktionsnedsättning kan man ha rätt till bilstöd om man behöver en bil för att kunna förflytta sig tillsammans med barnet. Man ska bo med barnet och köra bilen själv.

Läs mer om bilstöd på Försäkringskassans webbplats.

Vart vänder man sig?

För att få bilstöd är det bra att ta kontakt med en vårdcentral eller motsvarande vårdmottagning som kan hänvisa vidare till rätt förskrivare. Ibland behöver man först få en remiss från en läkare.

Ansökan om bilstöd gör man hos Försäkringskassan. Då krävs ett läkarintyg som beskriver den egna funktionsnedsättningen eller barnets. Där ska framgå vilka förflyttningssvårigheter man har. Läkaren ska även bedöma om funktionsnedsättningen bestående under åtminstone nio år.

Om man vill veta om bilstöd finns i det egna landstinget kan man fråga hjälpmedelscentralen eller motsvarande.

Om man inte är berättigad att erhålla bilstöd via Försäkringskassan finns i några landsting och regioner möjlighet att ansöka om bilstöd till anpassning av bil.

Halland

Sök stöd och hjälp i Halland

Här hittar du kontaktuppgifter i din kommun som kan hjälpa dig att ansöka om bilstöd.

Fäll ihop

Körkortsutbildning för personer med funktionsnedsättning

Körkortsutbildning för personer med funktionsnedsättning

Det finns trafikskolor som har körkortsutbildning för personer med olika funktionsnedsättningar, till exempel rörelsehinder, utvecklingsstörning och dyslexi. Sveriges Trafikskolors riksförbund kan informera om vilka de är. Via den webbplatsen kan man få fram vilken körskola som har någon typ av anpassad körkortsutbildning och för vilka fordon.

Bidrag till körkortsutbildning är en del av bilstödet.

Vart vänder man sig?

Man kan vända sig till Sveriges Trafikskolors Riksförbund för att få hjälp med att kontakt en körskola.

Fäll ihop

Parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd

Om man har en rörelsenedsättning som är varaktig eller har barn som har en rörelsenedsättning kan man få parkeringstillstånd för rörelsehindrade för att kunna parkera nära den plats man besöker. Med parkeringstillståndet kan man parkera på platser som är reserverade för personer med rörelsehinder genom särskild skylt och även på vissa andra ställen. Reglerna varierar från kommun till kommun.

Vart vänder man sig?

Parkeringstillstånd utfärdas av den egna kommunen. Kommunen där man bor kan ge mer information.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Publicerad:
2014-05-22
Redaktör:

Ingemar Karlsson Gadea, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Ulla-Britt Blomquist, arbetsterapeut, Hjälpmedelsinstitutet, Stockholm


Halland
Tillägg uppdaterade:
2014-06-02
Skribent:
Åsa Johnsson, regional redaktör Region Halland