Rökning och operation

Skriv ut (ca 3 sidor)

Det finns flera goda anledningar att göra ett rökstopp i samband med en operation. När du röker får kroppens vävnader mindre syre, vilket gör att operationssåret läker långsammare än normalt. Det ökar risken för sårinfektion. Om du är rökfri åtta veckor före och håller upp lika lång tid efter operationen kan du halvera risken för komplikationer. Den rekommenderade tiden kan variera något.

Skriv ut

Rökning påverkar kroppens funktioner på en lång rad olika sätt. Den viktigaste effekten i samband med en operation är att tillgången på syre minskar i den kroppsdel som ska opereras. Det beror dels på att syret trängs undan från de röda blodkropparna, men också på att de allra minsta blodkärlen, kapillärerna, dras samman. Ett operationssår är beroende av bra blodförsörjning, för att läkningen ska komma igång. Det gäller för hud och andra mjuka vävnader, men även för skelettet. Om sårläkningen går långsamt ökar även risken för infektioner. Rökning gör också att det blir lättare att få problem med hjärtat, blodkärlen och lungorna under operationen.

Röken farligast

Det är inte nikotinet i sig som orsakar de allra svåraste komplikationerna - det är kombinationen av alla de tusentals skadliga ämnen som finns i röken. Kolmonoxiden gör till exempel att blodets syreupptagningsförmåga försämras och det kan leda till att operationssåret får för lite syre. Det kan därför vara bra att använda nikotinläkemedel som hjälp om det inte går att göra ett uppehåll i samband med operationen.

Rökning stor riskfaktor

Rökning har visat sig vara en av de starkaste riskfaktorerna för komplikationer i samband med en operation. Att vara rökfri före och efter en operation är därför minst lika viktigt som att till exempel blodtrycket eller blodsockret är under kontroll. Ett uppehåll i samband med operation halverar risken för komplikationer.

Vetenskapliga undersökningar visar att ett uppehåll från rökningen under åtta veckor innan operationen och lika lång tid efteråt ger den allra bästa effekten. Det är särskilt viktigt vid stora operationer, framför allt vid ortopediska operationer där ben ska läka ihop eller där man opererar in proteser och andra material. Det gäller även vid operationer i delar av kroppen som redan har en nedsatt blodcirkulation.

Kortare tid vid akut operation

Vid en akut operation, till exempel i samband med olycksfall med benbrott, finns oftast inte möjligheten att göra ett rökstopp före operationen. Inte heller vid andra operationer som görs inom några veckor finns tid för ett rökstopp åtta veckor före operation. Även då är det viktigt att inte röka den tid som är kvar till operationen, och framför allt att göra ett uppehåll upp till åtta veckor efter operationen.

Hjälp och stöd

Hjälp och stöd

Planerad operation

Det finns flera olika sätt att göra ett rökstopp i samband med operation. En del klarar att göra rökstoppet på egen hand, men de flesta har dock nytta av professionell hjälp. Professionell hjälp kan vara en tobaksavvänjare på den mottagning där operationen ska utföras, eller annan enhet för tobaksavvänjning. Kom ihåg att be om nikotinläkemedel om du tror att du behöver det.

Du kan även få expertstöd och hjälp genom att ringa Sluta-Röka-Linjen 020-84 00 00. Sluta-Röka-Linjen är bemannad med kvalificerade tobaksavvänjare. Du kan själv hitta tips på www.slutarokalinjen.org. Du kan även vända dig till din vårdcentral för hjälp.

Akut operation

Om du röker när det fattas beslut om att du ska opereras inom kort och vill göra ett rökstopp - ta upp det med läkaren innan operationen. Du blir då erbjuden hjälp för att kunna hålla dig rökfri fram till operationen, och även upp till åtta veckor efteråt.

Läkemedel

Läkemedel kan göra det lättare att göra ett rökstopp och sedan hålla sig rökfri. Det gäller särskilt om man upplever starka abstinensbesvär. Om man väljer att använda läkemedel är det viktigt att använda dem enligt ordination för att få så bra effekt som möjligt. Chansen att lyckas ökar betydligt med hjälp av rådgivning och läkemedel.

Nikotinläkemedel

Läkemedel som innehåller nikotin används mest. De finns som plåster, tuggummi, sprej för näsan eller i munnen, munhålepulver, inhalator och olika sorters tabletter. De säljs på apotek, men vissa av dem kan också finnas i livsmedelsaffärer eller på bensinstationer. Plåstren är långtidsverkande och finns i olika styrkor. De avger nikotin 16 eller 24 timmar om dygnet. Tuggummin, sprejer och tabletter ger snabbare, men mer kortvarig, effekt jämfört med plåster. Om man röker ett paket cigaretter per dag eller mer kan det fungera bra att kombinera plåster med sprej, tuggummi eller tablett.

Läkemedel utan nikotin

Champix och Zyban finns som tabletter och går bara att få på recept. De minskar röksuget. Man ska börja ta läkemedlen medan man fortfarande röker och ska sluta röka under den andra behandlingsveckan.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Publicerad:
2014-02-28
Skribent:

Ingrid Stjernström Roos, 1177 Vårdguiden

Redaktör:

Ingrid Stjernström Roos, 1177 Vårdguiden

Granskare:

Pelle Gustafson, docent vid Lunds universitet, chefläkare Patientförsäkringen LÖF