Läs din journal via nätet

Skriv ut (ca 3 sidor)

Du som är 18 år eller äldre kan läsa information ur din journal genom att logga in. Hur mycket information som visas beror på i vilket landsting eller i vilken region som du har behandlats.

Skriv ut

Varje gång du söker eller får vård förs en journal. I din journal finns bland annat anteckningar och information om diagnoser och provsvar. Läs mer om vad en journal är här.

För att läsa vad som står i din journal via nätet måste du logga in med e-legitimation.

Vad gäller i mitt landsting eller i min region?

Klicka på landstings- och regionväljaren längst upp på sidan. Då anpassas den här sidan efter det landsting eller den region som du har valt och du får information från det landstinget eller regionen. 

Olika information från olika landsting och regioner i inloggat läge

Hur mycket information som du kan se när du loggar in varierar mellan de olika landstingen och regionerna. Det varierar också mellan olika mottagningar.  

Du kan se vad varje landsting och region visar för uppgifter genom att klicka på länsinformation när du är inloggad. 

Halland

Nu kan du läsa din journal via nätet - inte hela, men delar av den. Region Halland visar journalanteckningar,  diagnoser, vissa blodprovsresultat, vaccinationer (registrerade i Svevac) och vårdkontakter. Inriktningen är att fler delar ska bli nåbara efterhand. Det är information inskriven i journalen fr o m 1 september 2015 och framåt som du hittills kan läsa.

Region Halland började i december 2015 att publicera information i Journalen via nätet, i liten skala. Det första som visades var HPV- och barnvaccinationer givna fr o m 2013-03-01. Det var då registreringen enligt barnvaccinationsprogrammet startade i det nationella vaccinationssystemet, Svevac. Successivt har e-tjänsten byggts på med mer journalinformation och tjänsten fortsätter att byggas på.

 

Vad kan jag se i Journalen via nätet i Halland?

Följande journaluppgifter från Halland är nåbara via nätet:

  • Vårdkontakt (tidigare och kommande besök i vården)
  • Journalanteckningar
  • Diagnos
  • Labsvar från Klinisk kemi, t ex vissa blodprover (men inte provsvar från mikrobiologen eller patologen, inte vissa blodprover för t ex reumatisk sjukdom, antikroppar, virus eller bakterier)
  • Vaccinationer (registrerade i vaccinationssystemet Svevac)

Dina recept - förskrivna läkemedel och uthämtade - kan du se efter att du loggat in på www.1177.se och valt Läkemedelstjänster, istället för Journaltjänster.


Hur når jag Journalen via nätet? 

Du kan ta del av 1177 Vårdguidens e-tjänster, inklusive Journalen via nätet, genom att  Logga in här. Du behöver en e-legitimation. När du loggat in ska du under rubriken Övriga tjänster välja Journaltjänster och sedan Journalen.
I dokumentet Frågor och svar om Journalen via nätet, finns svar på vanliga frågor.


Vad kan jag se i Journalen via nätet?

Du som fått vård i Region Halland kan läsa information som är skriven i din journal från 1 september 2015 och framåt*.
Du kan se anteckningar och diagnoser som gjorts när du besökt vården, varit inlagd på sjukhus eller kontaktat vården på telefon. Du kan även se laboratorieprover/blodprover (Klinisk kemi), samt vaccinationer som registrats i det nationella vaccinationssystem  Svevac. 
Läkemedel som du har på recept och som du hämtat ut kan du se via e-tjänsten Läkemedelstjänster (Välj i så fall Läkemedelstjänster istället för Journaltjänster när du loggat in på www.1177.se.)

 

Andra landsting och regioner

Har du blivit behandlad i ett annat landsting/region som visar information i Journalen via nätet, så kan du som hallänning ta del av vad det landstinget eller den regionen publicerat. Du loggar då in som vanligt (se ovan). Hittills visar 19 av 20 landsting/regioner information i Journalen via nätet.

 

Vad visas inte från Halland?

Region Halland har beslutat att information från följande enheter inte ska presenteras i Journalen via nätet:
• Barn- och ungdomspsykiatrin
• Vuxenpsykiatrin
• Rättspsykiatrin
Även journalanteckningar som märkts med ”våldsutsatthet” undantas.  Du kan inte heller ännu nå t ex röntgenbilder eller remisser och remissvar, men Region Halland arbetar med att utveckla även denna möjlighet.

 

Vad gäller för barn och ungdomar?

Är du vårdnadshavare så kan du även läsa ditt barns journal fram till den dag barnet fyller 13 år. Barnets journal kan du nå efter att du själv loggat in i Journalen via www.1177.se  (Övriga tjänster -> Journaltjänster -> Journalen), och där väljer du  fliken "Ombud och loggar" och sedan klickar du på "Vems journaluppgifter kan jag se?". Klicka på den frågan och då ska länkar till journal för dina barn under 13 år dyka upp. 

När barn är mellan 13 och 18 år har i utgångläget varken vårdnadshavare (förälder) eller barn tillgång till barnets journal via nätet.  Men, i undantagsfall kan förälder få en tidsbegränsad tillgång till barnets journal även då barnet är 13-18 år.
För att en vårdnadshavare ska få tillgång till sitt barns journal (när barnet är 13-18 år) ska en blankett fyllas i och undertecknas av minst en förälder och verksamhetschef för berörd klinik. Länk till blanketten finns här samt i länklistan till höger på denna sida (i mobilen finner du däremot länkarna nederst på sidan).
Även barn 13-18 år kan på motsvarande sätt (efter att ha fått blankett undertecknad av verksamhetschef) få tidsbegränsad tillgång till sin journal via nätet. Från den dag barnet fyller 18 år får barnet självt tillgång till Journalen via nätet.

 

Att utse ombud i Journalen via nätet

Du kan ge någon annan tillgång till dina journaluppgifter genom att utse en annan vuxen person som ombud och dela din journal med honom eller henne. Kanske vill exempelvis en äldre släkting att du ska hjälpa till att läsa dennes journal och då kan släktingen gå in och utse dig till ombud. 
Om den person som vill utse ombud har e-legitimation, så går det enkelt att utse ombud direkt inne i Journalen via nätet. Logga in (på 1177.se) och gå in i Journalen via nätet och välj fliken "Ombud och loggar", "Journalombud" och sedan "Dela journal". Följ sedan instruktionerna, t ex ange personnummer på den person som du vill ska få se din journal.
Om den person som vill utse ett ombud saknar e-legitimation, så går det bra att fylla i blanketten Utse Ombud.  Tag sedan med blanketten till din vårdmottagning, som därefter skickar in blanketten via regionens internpost till Journalservice som därefter kan ge behörighet till ombudet.
Den som ska läsa i Journalen via nätet måste ha e-legitimation, för att i samband med inloggningen kunna legitimera sig. 

 

Kan skilja mellan vad olika landsting och regioner visar

Olika landsting  och regioner i Sverige visar hittills delvis olika informationsmängder (typer av information) i Journalen via nätet. Det innebär att det i Journalen via nätet kan finnas rubriker som saknar innehåll. Det kan även finnas rubriker som Region Halland har information under, men som andra regioner saknar information under.  2017 beräknas alla regioner och landsting visa information i Journalen via nätet, även om vad som visas kan skilja mellan olika landsting. Inriktningen är dock att alla landsting och regioner på sikt ska visa information under alla rubriker i Journalen via nätet.
Ineras sida kan du se vad olika regioner och landsting visar i Journalen via nätet just nu och följa vad som tillkommer. Sidan uppdateras i takt med att nya journaldelar blir tillgängliga i respektive landsting.

 

Försegling av journalen via nätet

Du kan välja att försegla din Journal via nätet. Försegla innebär att du stänger av möjligheten för dig själv (och eventuella ombud) att nå Journalen via nätet. Du kan själv försegla din journal genom att logga in i Journalen via nätet och under Övriga tjänster välja Journaltjänster och sedan Journalen, och därefter fliken Alternativ och sedan klicka på "Försegla konto". Förseglingen sker omedelbart. Du kan sedan inte nå din journal via nätet.

 

Bryta försegling av journalen

Ångrar du att du förseglat din Journal och vill låsa upp förseglingen, så måste du kontakta Journalservice, tfn 010-476 19 47, och be om hjälp med att låsa upp. Du kan inte själv ta bort förseglingen. Journalservice har telefontid tisdag-torsdag 09:00-13:00.

Att försegla journalen är inte detsamma som att spärra journalen. Spärr begränsar tillgången för vårdpersonal att läsa i din journal. Här kan du läsa mer om spärra journal.  

 

Folder om Journalen via nätet

I foldern "Nu kan du läsa din journal via nätet" och i "Frågor och svar om Journalen via nätet" kan du läsa mer information.
Foldern kan du beställa från Region Hallands broschyrbeställning.

Ytterligare information om journalen hittar du i texten Din journal.

 

Journalservice svarar på frågor

Allmänna frågor om e-tjänsten Journalen via nätet kan du ställa till Journalservice, tfn 010-476 19 47. Journalservice har telefontid tisdag–torsdag kl 9:00–13:00. Tala in ditt namn och telefonnummer så blir du uppringd under telefontiden.

Har du frågor om det som står skrivet i din journal, ska du kontakta den mottagning som skrivit uppgifterna (tips: logga in på 1177.se, välj aktuell mottagning och tjänsten Kontakta mig).

Tekniska frågor om Journalen besvaras av nationella supporten på telefon 08-123 135 00.

* Är du intresserad av journalinformation som registrerats före 1 september 2015, kan du som tidigare be om papperskopior på din journal.Vem kan läsa information ur min journal via nätet?

Vem kan läsa information ur min journal via nätet?

  • Du själv, om du är 18 år eller äldre och har ett fullständigt personnummer.
  • Din eller dina vårdnadshavare om du är yngre än 13 år.
  • Ett ombud, om du har lagt till något. Läs mer om ombud i nästa stycke.
Fäll ihop

Kan jag få tillgång till någon annans journal?

Kan jag få tillgång till någon annans journal?

Du som är registrerad hos Skatteverket som vårdnadshavare för ett barn som är yngre än 13 år kan läsa hens journal genom din egen inloggning. För att nå ditt barns journal loggar du in i din egen journal och växlar därefter till ditt barns journal.

Du kan även göra andra vårdärenden åt ditt barn genom 1177 Vårdguidens e-tjänster. Läs mer här.

Ombud för en vuxen person

Du som är 18 år eller äldre kan utse en annan person till att vara ditt ombud. Den personen måste också vara över 18 år. Då kan hen läsa information ur din journal. För att utse ett ombud klickar du på Dela din journal när du är inloggad. 

Du kan också göra någon till ombud genom att fylla i en blankett och lämna på din vårdmottagning. Var blanketten finns och var du ska lämna in den varierar mellan de olika landstingen och regionerna. Ditt ombud får bara tillgång till din journal om du har gett ditt samtycke till det. 

Fäll ihop

Jag vill inte att min journal ska synas på nätet, hur gör jag?

Jag vill inte att min journal ska synas på nätet, hur gör jag?

Du kan stänga av möjligheten att läsa din journal via nätet. Det kallas för att försegla journalen. Du förseglar din journal genom att klicka på Alternativ när du är inloggad.

Du kan också försegla din journal genom att fylla i en blankett. Var blanketten finns och var du ska lämna in den varierar mellan de olika landstingen och regionerna. Kontakta din vårdgivare om du vill försegla din journal med en blankett.

Förseglingen gäller både för dig själv och för ditt ombud, om du har lagt till ett sådant. 

Försegla delar av en journal

Du kan också försegla journalinformation från en viss mottagning eller avdelning. Då visas inte informationen från just den eller de mottagningarna, när du läser din journal via nätet.

Du kan försegla delar av din journal genom att fylla i en blankett på mottagningen. På blanketten anger du vilken mottagning, enhet eller avdelning som förseglingen ska gälla för. På blanketten kan du också ange om förseglingen bara ska gälla under en viss tid.

Bryta försegling

Du kan bryta förseglingen och göra din journal tillgänglig via nätet igen. Kontakta en vårdmottagning eller en någon annan mottagning får att få hjälp med det.

Fäll ihop

Vad innebär det att spärra journalen?

Vad innebär det att spärra journalen?

Att försegla sin journal är inte samma sak som att spärra den. Med en spärr gör du så att dina journaluppgifter från en viss del av vården, till exempel en mottagning, bara blir tillgänglig för personal inom den delen av vården. Vårdpersonal inom andra delar av vården kan inte läsa dem. Om du kommer till en mottagning som inte har tillgång till dina spärrade uppgifter måste du alltså själv berätta vad som är nödvändigt för vårdpersonalen att veta om dig.

Fäll ihop

Varifrån kommer uppgifterna som står i min journal?

Varifrån kommer uppgifterna som står i min journal?

Information du kan se i din journal via nätet hämtas automatiskt från journalsystemet som din vårdgivare använder.

Det är inte säkert att du kan se information direkt efter ditt besök. Ibland kan det dröja lite beroende på när informationen har dokumenterats. Kontakta mottagningen om du saknar information som du förväntar dig att se. 

Fäll ihop

Läsa journaluppgifter på annat sätt

Läsa journaluppgifter på annat sätt

För att läsa journalinformation som inte är tillgänglig via nätet kan du kontakta den mottagning där du har behandlats.  För att hitta kontaktuppgifter, sök efter mottagningen. Där kan du få hjälp att få ut din journalinformation på papper. Läs mer om hur du gör för att läsa din pappersjournal här.

Fäll ihop

Har du frågor eller synpunkter?

Har du frågor eller synpunkter?

Kontakta supporten på telefon 08-123 135 00 mellan klockan 6 och klockan 22 om du har synpunkter eller tekniska frågor om journalen. Supporten har öppet varje dag. Du kan också kontakta supporten på mejl.

Fäll ihop

Medicinska frågor

Medicinska frågor

Kontakta den vårdgivare som har skrivit in information om du har frågor om informationen som står i din journal. 

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2017-10-06
Skribent och redaktör:

Jenny Andersson, 1177 Vårdguiden

Fotograf:

Anette Andersson


Halland
Tillägg uppdaterade:
2017-10-06
Redaktör:
Maria Rothoff-Lindh, kommunikatör, Region Halland