Läs din journal via nätet

Skriv ut (ca 3 sidor)
Person som läser sin journal via nätet

Du kan läsa vad som står i din journal via nätet när du har loggat in med e-legitimation. Fotograf/Illustratör: Emma Hasselgren

Du som är 16 år eller äldre kan läsa information ur din journal genom att logga in. Hur mycket information som visas beror på i vilket landsting eller i vilken region som du har behandlats.

Skriv ut

Varje gång du söker eller får vård förs en journal. I din journal finns bland annat anteckningar och information om diagnoser och provsvar. Läs mer om vad en journal är här.

För att läsa vad som står i din journal via nätet måste du logga in med e-legitimation.

Vad gäller i mitt landsting eller i min region?

Klicka på landstings- och regionväljaren längst upp på sidan. Då anpassas den här sidan efter det landsting eller den region som du har valt och du får information från det landstinget eller regionen. 

Olika information från olika landsting och regioner i inloggat läge

Hur mycket information som du kan se när du loggar in varierar mellan de olika landstingen och regionerna. Det varierar också mellan olika mottagningar.  

Du kan se vad varje landsting och region visar för uppgifter genom att klicka på länsinformation när du är inloggad. 

Halland

Du kan läsa delar av din journal via nätet. Region Halland visar journalanteckningar,  diagnoser, vissa blodprovsresultat, vissa vaccinationer och vilka vårdkontakter du haft. Inriktningen är att fler delar ska bli nåbara efterhand. 

För att du ska kunna läsa uppgifter från din journal via nätet, så ska du logga in på www.1177.se. Du behöver en e-legitimation. När du loggat in ska du under rubriken Övriga tjänster välja Journaltjänster och sedan Journalen.  


Vad kan jag se i Journalen via nätet?

Vilken information du kan se i journalen via nätet varierar beroende på i vilket landsting du fått vård. Halland visar följande journaluppgifter via nätet:

  • Vårdkontakt (tidigare och kommande besök i vården)
  • Journalanteckningar
  • Diagnos
  • Labsvar från Klinisk kemi, t ex vissa blodprover (men inte provsvar från mikrobiologen eller patologen, inte vissa blodprover för t ex reumatisk sjukdom, antikroppar, virus eller bakterier)
  • Vaccinationer (registrerade i vaccinationssystemet Svevac)

Läkemedel som du har på recept och vilka du hämtat ut kan du se via e-tjänsten Läkemedelstjänster (Välj i så fall Läkemedelstjänster istället för Journaltjänster när du loggat in på www.1177.se.)

 


Hur långt bakåt i tiden kan jag se information i journalen via nätet?

Det skiljer mellan olika regioner och landsting hur långt bakåt i tiden du kan se journalinformation via nätet. Du som fått vård i Region Halland kan läsa information som är skriven i din journal från 1 september 2015 och framåt*, i de journaldelar som nämnts ovan. (Vill du ta del av journalinformation som registrerats före 1 september 2015 i din journal, får du be om papperskopior istället - ibland mot viss avgift). 

Andra landsting och regioner

Har du blivit behandlad i ett annat landsting/region som visar information i Journalen via nätet, så kan du som hallänning ta del av vad det landstinget eller den regionen publicerat. Du loggar då in som vanligt (se ovan).


Vad visas inte från Halland?

Region Halland har beslutat att information från följande enheter inte ska presenteras i Journalen via nätet:
• Barn- och ungdomspsykiatrin
• Vuxenpsykiatrin
• Rättspsykiatrin
Även journalanteckningar som märkts med ”våldsutsatthet” undantas.  Du kan inte heller ännu nå t ex röntgenbilder eller remisser och remissvar, men Region Halland arbetar med att utveckla även denna möjlighet.

 

Vad gäller för barn och ungdomar?

Är du vårdnadshavare så kan du även läsa ditt barns journal fram till den dag barnet fyller 13 år. Barnets journal kan du nå efter att du själv loggat in i Journalen via www.1177.se  (Övriga tjänster -> Journaltjänster -> Journalen), och där väljer du  fliken "Ombud och loggar" och sedan klickar du på "Vems journaluppgifter kan jag se?". Klicka på den frågan och då ska länkar till journal för dina barn under 13 år dyka upp. 

När barn är mellan 13 och 16* år har i utgångläget varken vårdnadshavare (förälder) eller barn tillgång till barnets journal via nätet.  Men, i undantagsfall kan förälder få en tidsbegränsad tillgång till barnets journal även då barnet är 13-16 år.
För att en vårdnadshavare ska få tillgång till sitt barns journal (när barnet är 13-16 år) ska en blankett fyllas i och undertecknas av minst en förälder och verksamhetschef för berörd klinik. Länk till blanketten finns här samt i länklistan till höger på denna sida (i mobilen finner du däremot länkarna nederst på sidan).
Även barn 13-16 år kan på motsvarande sätt (efter att ha fått blankett undertecknad av verksamhetschef) få tidsbegränsad tillgång till sin journal via nätet. Från den dag barnet fyller 16 år får barnet självt tillgång till Journalen via nätet.

* äldersgränsen sänktes 1 november 2017 från 18 år till 16 år, dvs från 1 november kan barnet ta del av sin journal via nätet två år tidigare än innan.


Möjligheten att utse ombud i Journalen via nätet togs bort 7 juni

Fram till 7 juni 2018 har det varit möjligt att utse så kallat Ombud. Ombudsfunktionen har inneburit att exempelvis en äldre person har kunnat utse ett ombud (t ex sin dotter) för att hjälpa den äldre att ta del av uppgifter i Journalen via nätet. Denna möjlighet drogs in 7 juni. Anledningen är att Högsta förvaltningsdomstolen konstaterat att funktionen stred mot patientdatalagen. Du som är god man, förmyndare eller du som är vårdnadshavare och har fått förlängd tillgång till ditt barns journal påverkas inte av det här.

Du som är vårdnadshavare till ett barn under 13 år kommer fortfarande kunna läsa hens journal och göra hens vårdärenden när du loggar in på 1177.se.

 

Kan skilja mellan vad olika landsting och regioner visar

Olika landsting och regioner i Sverige visar hittills delvis olika journaldelar i Journalen via nätet.  På Ineras sida kan du se vad olika regioner och landsting visar i Journalen via nätet just nu och följa vad som tillkommer. Sidan uppdateras i takt med att nya journaldelar blir tillgängliga i respektive landsting. Hittills visar 19 av 20 landsting/regioner information i Journalen via nätet.


Försegling av journalen via nätet

Du kan välja att försegla din Journal via nätet. Försegla innebär att du stänger av möjligheten för dig själv (och eventuella ombud) att nå Journalen via nätet. Du kan själv försegla din journal genom att logga in i Journalen via nätet och under Övriga tjänster välja Journaltjänster och sedan Journalen, och därefter fliken Alternativ och sedan klicka på "Försegla konto". Förseglingen sker omedelbart. Du kan sedan inte nå din journal via nätet.


Bryta försegling av journalen

Ångrar du att du förseglat din Journal och vill låsa upp förseglingen, så måste du kontakta Journalservice Halland, tfn 010-476 19 47, och be om hjälp med att låsa upp. Du kan inte själv ta bort förseglingen. När du ringer Journalservice så tala in ditt namn och telefonnummer, så blir du sedan uppringd inom tre arbetsdagar.  

Att försegla journalen är inte detsamma som att spärra journalen. Spärr begränsar tillgången för vårdpersonal att läsa i din journal. Här kan du läsa mer om spärra journal.  

 

Mer information

I "Frågor och svar om Journalen via nätet" kan du läsa mer information.

Ytterligare information om journalen hittar du i texten Din journal.

 

Journalservice svarar på frågor

Allmänna frågor om e-tjänsten Journalen via nätet kan du ställa till Journalservice Halland, tfn 010-476 19 47. Tala in ditt namn och telefonnummer så blir du uppringd inom tre arbetsdagar.

Har du frågor om det som står skrivet i din journal, ska du kontakta den mottagning som skrivit uppgifterna (tips: logga in på 1177.se, välj aktuell mottagning och tjänsten Kontakta mig).

Tekniska frågor om Journalen besvaras av nationella supporten på telefon 0770-72 00 00.

  

Vem kan läsa information ur min journal via nätet?

Vem kan läsa information ur min journal via nätet?

  • Du själv, om du är 16 år eller äldre och har ett fullständigt personnummer.
  • Din eller dina vårdnadshavare om du är yngre än 13 år.
Fäll ihop

Kan jag läsa mitt barns journal?

Kan jag läsa mitt barns journal?

Du som är registrerad hos Skatteverket som vårdnadshavare för ett barn som är yngre än 13 år kan läsa hens journal genom din egen inloggning. För att nå ditt barns journal loggar du in i din egen journal och växlar därefter till ditt barns journal.

Du kan även göra andra vårdärenden åt ditt barn genom 1177 Vårdguidens e-tjänster. Läs mer här.

Fäll ihop

Jag vill inte att min journal ska synas på nätet, hur gör jag?

Jag vill inte att min journal ska synas på nätet, hur gör jag?

Du kan stänga av möjligheten att läsa din journal via nätet. Det kallas för att försegla journalen. Du förseglar din journal genom att klicka på Alternativ när du är inloggad.

Du kan också försegla din journal genom att fylla i en blankett. Var blanketten finns och var du ska lämna in den varierar mellan de olika landstingen och regionerna. Kontakta din vårdgivare om du vill försegla din journal med en blankett. 

Försegla delar av en journal

Du kan också försegla journalinformation från en viss mottagning eller avdelning. Då visas inte informationen från just den eller de mottagningarna, när du läser din journal via nätet.

Du kan försegla delar av din journal genom att fylla i en blankett på mottagningen. På blanketten anger du vilken mottagning, enhet eller avdelning som förseglingen ska gälla för. På blanketten kan du också ange om förseglingen bara ska gälla under en viss tid.

Bryta försegling

Du kan bryta förseglingen och göra din journal tillgänglig via nätet igen. Kontakta en vårdmottagning eller en någon annan mottagning får att få hjälp med det.

Fäll ihop

Vad innebär det att spärra journalen?

Vad innebär det att spärra journalen?

Att försegla sin journal är inte samma sak som att spärra den. Med en spärr gör du så att dina journaluppgifter från en viss del av vården, till exempel en mottagning, bara blir tillgänglig för personal inom den delen av vården. Vårdpersonal inom andra delar av vården kan inte läsa dem. Om du kommer till en mottagning som inte har tillgång till dina spärrade uppgifter måste du alltså själv berätta vad som är nödvändigt för vårdpersonalen att veta om dig.

Fäll ihop

Varifrån kommer uppgifterna som står i min journal?

Varifrån kommer uppgifterna som står i min journal?

Information du kan se i din journal via nätet hämtas automatiskt från journalsystemet som din vårdgivare använder.

Det är inte säkert att du kan se information direkt efter ditt besök. Ibland kan det dröja lite beroende på när informationen har dokumenterats. Kontakta mottagningen om du saknar information som du förväntar dig att se. 

Fäll ihop

Läsa journaluppgifter på annat sätt

Läsa journaluppgifter på annat sätt

För att läsa journalinformation som inte är tillgänglig via nätet kan du kontakta den mottagning där du har behandlats. För att hitta kontaktuppgifter, sök efter mottagningen. Där kan du få hjälp att få ut din journalinformation på papper. Läs mer om hur du gör för att läsa din pappersjournal här.

Fäll ihop

Har du frågor eller synpunkter?

Har du frågor eller synpunkter?

Kontakta supporten på telefon 08-123 135 00 mellan klockan 6 och klockan 22 om du har synpunkter eller tekniska frågor om journalen. Supporten har öppet varje dag. Du kan också kontakta supporten på mejl.

Fäll ihop

Medicinska frågor

Medicinska frågor

Kontakta den vårdgivare som har skrivit in information om du har frågor om informationen som står i din journal. 

Fäll ihop

Frågor och svar

Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2018-11-22
Skribent och redaktör:

Jenny Andersson, 1177 Vårdguiden

Fotograf:

Emma Hasselgren, 1177 Vårdguiden


Halland
Tillägg uppdaterade:
2018-03-22
Redaktör:
Maria Rothoff-Lindh, kommunikatör, Region Halland