Läs din journal via nätet

Skriv ut (ca 2 sidor)

Både när du söker och när du får vård förs en patientjournal. Du som är 18 år eller äldre kan läsa information ur din journal via 1177 Vårdguidens e-tjänster. Hur mycket information du kan se beror på i vilket landsting eller i vilken region som du har behandlats.

Skriv ut

Logga in för att läsa information ur din journal.

Vissa landsting och regioner har inte gjort journalen tillgänglig via nätet ännu. Därför är det möjligt att du inte ser någon information. 

Hur mycket information du ser ur din journal varierar beroende på var du har fått vård. Det är inte säkert att du ser hela din journal.

Halland

Nu kan du läsa din journal via nätet - inte hela, men delar av den. Region Halland visar journalanteckningar,  diagnoser, vissa blodprovsresultat, vaccinationer (registrerade i Svevac) och vårdkontakter. Inriktningen är att fler delar ska bli nåbara efterhand. Det är information inskriven i journalen fr o m 1 september 2015 och framåt som du hittills kan läsa.

Region Halland började i december 2015 att publicera information i Journalen via nätet, i liten skala. Det första som visades var HPV- och barnvaccinationer givna fr o m 2013-03-01. Det var då registreringen enligt barnvaccinationsprogrammet startade i det nationella vaccinationssystemet, Svevac. Successivt har e-tjänsten byggts på med mer journalinformation och tjänsten fortsätter att byggas på.

 

Vad kan jag se i Journalen via nätet i Halland?

Följande journaluppgifter från Halland är nåbara via nätet:

  • Vårdkontakt (tidigare och kommande besök i vården)
  • Journalanteckningar
  • Diagnos
  • Labsvar från Klinisk kemi, t ex vissa blodprover (men inte provsvar från mikrobiologen eller patologen, inte vissa blodprover för t ex reumatisk sjukdom, antikroppar, virus eller bakterier)
  • Vaccinationer (registrerade i vaccinationssystemet Svevac)

Dina recept - förskrivna läkemedel och uthämtade - kan du se efter att du loggat in på www.1177.se och valt Läkemedelstjänster, istället för Journaltjänster.


Hur når jag Journalen via nätet? 

Du kan ta del av 1177 Vårdguidens e-tjänster, inklusive Journalen via nätet, genom att  Logga in här. Du behöver en e-legitimation. När du loggat in ska du under rubriken Övriga tjänster välja Journaltjänster och sedan Journalen.
I dokumentet Frågor och svar om Journalen via nätet, finns svar på vanliga frågor.


Vad kan jag se i Journalen via nätet?

Du som fått vård i Region Halland kan läsa information som är skriven i din journal från 1 september 2015 och framåt*.
Du kan se anteckningar och diagnoser som gjorts när du besökt vården, varit inlagd på sjukhus eller kontaktat vården på telefon. Du kan även se laboratorieprover/blodprover (Klinisk kemi), samt vaccinationer som registrats i det nationella vaccinationssystem  Svevac. 
Läkemedel som du har på recept och som du hämtat ut kan du se via e-tjänsten Läkemedelstjänster (Välj i så fall Läkemedelstjänster istället för Journaltjänster när du loggat in på www.1177.se.)

 

Andra landsting och regioner

Hittills visar 18 av 21 landsting och regioner information i Journalen via nätet. Har du blivit behandlad i ett annat landsting/region som visar information i Journalen via nätet, så kan du som hallänning ta del av vad det landstinget eller den regionen publicerat. Du loggar då in som vanligt (se ovan).

 

Vad visas inte från Halland?

Region Halland har beslutat att information från vård given av följande enheter inte ska presenteras i Journalen via nätet:
• Barn- och ungdomspsykiatrin
• Vuxenpsykiatrin
• Rättspsykiatrin
Även journalanteckningar som märkts med ”våldsutsatthet” undantas.  Du kan inte heller ännu nå t ex röntgenbilder eller remisser och remissvar, men Region Halland arbetar med att utveckla även denna möjlighet.

 

Vad gäller för barn och ungdomar?

Är du vårdnadshavare så kan du även läsa ditt barns journal fram till den dag barnet fyller 13 år. Barnets journal kan du nå efter att du själv loggat in i Journalen via www.1177.se  (Övriga tjänster -> Journaltjänster -> Journalen), och där väljer du  fliken "Ombud och loggar" och sedan klickar du på "Vems journaluppgifter kan jag se?". Klicka på den frågan och då ska länkar till journal för dina barn under 13 år dyka upp. 

När barn är mellan 13 och 18 år har i utgångläget varken vårdnadshavare (förälder) eller barn tillgång till barnets journal via nätet.  Men, i undantagsfall kan förälder få en tidsbegränsad tillgång till barnets journal även då barnet är 13-18 år.
För att en vårdnadshavare ska få tillgång till sitt barns journal (när barnet är 13-18 år) ska en blankett fyllas i och undertecknas av minst en förälder och verksamhetschef för berörd klinik. Länk till blanketten finns här samt i länklistan till höger på denna sida (i mobilen finner du däremot länkarna nederst på sidan).
Även barn 13-18 år kan på motsvarande sätt (efter att ha fått blankett undertecknad av verksamhetschef) få tidsbegränsad tillgång till sin journal via nätet. Från den dag barnet fyller 18 år får barnet självt tillgång till Journalen via nätet.

 

Att utse ombud i Journalen via nätet

Du kan ge någon annan tillgång till dina journaluppgifter genom att utse en annan vuxen person som ombud och dela din journal med honom eller henne. Kanske vill exempelvis en äldre släkting att du ska hjälpa till att läsa dennes journal och då kan släktingen gå in och utse dig till ombud. 
Om den person som vill utse ombud har e-legitimation, så går det enkelt att utse ombud direkt inne i Journalen via nätet. Logga in (på 1177.se) och gå in i Journalen via nätet och välj fliken "Ombud och loggar", "Journalombud" och sedan "Dela journal". Följ sedan instruktionerna, t ex ange personnummer på den person som du vill ska få se din journal.
Om den person som vill utse ett ombud saknar e-legitimation, så går det bra att fylla i blanketten Utse Ombud.  Tag sedan med blanketten till din vårdmottagning, som därefter skickar in blanketten via regionens internpost till Journalservice som därefter kan ge behörighet till ombudet.
Den som ska läsa i Journalen via nätet måste ha e-legitimation, för att i samband med inloggningen kunna legitimera sig. 

 

Kan skilja mellan vad olika landsting och regioner visar

Olika landsting  och regioner i Sverige visar hittills delvis olika informationsmängder (typer av information) i Journalen via nätet. Det innebär att det i Journalen via nätet kan finnas rubriker som saknar innehåll. Det kan även finnas rubriker som Region Halland har information under, men som andra regioner saknar information under.  2017 beräknas alla regioner och landsting visa information i Journalen via nätet, även om vad som visas kan skilja lite mellan olika landsting. Inriktningen är dock att alla landsting och regioner på sikt ska visa information under alla rubriker i Journalen via nätet.
Ineras sida kan du se vad olika regioner och landsting visar i Journalen via nätet just nu och följa vad som tillkommer. Sidan uppdateras i takt med att ny journalinformation blir tillgänglig.

 

Försegling av journalen via nätet

Du kan välja att försegla din Journal via nätet. Försegla innebär att du stänger av möjligheten för dig själv (och eventuella ombud) att nå Journalen via nätet. Du kan själv försegla din journal genom att logga in i Journalen via nätet och under Övriga tjänster välja Journaltjänster och sedan Journalen, och därefter fliken Alternativ och sedan klicka på "Försegla konto". Förseglingen sker omedelbart. Du kan sedan inte nå din journal via nätet.

 

Bryta försegling av journalen

Ångrar du att du förseglat din Journal och vill låsa upp förseglingen, så måste du kontakta Journalservice, tfn 010-476 19 47, och be om hjälp med att låsa upp. Du kan inte själv ta bort förseglingen. Journalservice har telefontid tisdag-torsdag 09:00-13:00.

Att försegla journalen är inte detsamma som att spärra journalen. Spärr begränsar tillgången för vårdpersonal att läsa i din journal. Här kan du läsa mer om spärra journal.  

 

Folder om Journalen via nätet

I foldern "Nu kan du läsa din journal via nätet" och i "Frågor och svar om Journalen via nätet" kan du läsa mer information.
Foldern kan du beställa från Region Hallands broschyrbeställning.

Ytterligare information om journalen hittar du i texten Din journal.

 

Journalservice svarar på frågor

Allmänna frågor om e-tjänsten Journalen via nätet kan du ställa till Journalservice, tfn 010-476 19 47. Journalservice har telefontid tisdag–torsdag kl 9:00–13:00. Tala in ditt namn och telefonnummer så blir du uppringd under telefontiden.

Har du frågor om det som står skrivet i din journal, ska du kontakta den mottagning som skrivit uppgifterna (tips: logga in på 1177.se, välj aktuell mottagning och tjänsten Kontakta mig).

Tekniska frågor om Journalen besvaras av nationella supporten på telefon 08-123 135 00.

* Är du intresserad av journalinformation som registrerats före 1 september 2015, kan du som tidigare be om papperskopior på din journal.Varifrån hämtas mina uppgifter?

Varifrån hämtas mina uppgifter?

Uppgifterna ur din journal hämtas från journalsystemet hos din vårdgivare och visas upp för dig när du har loggat in med e-legitimation. 

Det är inte säkert att du ser informationen direkt efter ditt besök. Ibland kan det dröja lite. Om du efter en tid fortfarande saknar informationen, kontakta din vårdgivare.

Fäll ihop

Vill du läsa ditt barns journal?

Vill du läsa ditt barns journal?

Du som är vårdnadshavare kan läsa ditt barns journalinformation via din egen inloggning tills barnet fyller 13 år. Läs mer i Gör ditt barns vårdärenden via nätet.

Fäll ihop

Logga in med e-legitimation

Logga in med e-legitimation

Logga in med e-legitimation för att läsa din journalinformation. Du kan inte läsa din journalinformation om du loggar in med lösenord och sms. 

Fäll ihop

Läsa journaluppgifter på annat sätt

Läsa journaluppgifter på annat sätt

Om du vill läsa journalinformation som inte är tillgänglig via nätet kan du kontakta den mottagning där du behandlats. Läs mer om hur du kan göra på sidan Din journal. För att hitta kontaktuppgifter, sök efter mottagningen.

Fäll ihop

Har du frågor?

Har du frågor?

Medicinska frågor

Om du har frågor om informationen du ser i din journal, kontakta den vårdgivare som skrivit informationen.

Tekniska frågor 

Om du har tekniska frågor, kontakta supporten på telefon 08-123 135 00.

Fäll ihop
Skriv ut (ca 2 sidor)
Senast uppdaterad:
2016-12-06
Skribent:

Linda Eriksson

Redaktör:

Jenny Andersson, 1177 Vårdguiden

Fotograf:

Anette Andersson


Halland
Tillägg uppdaterade:
2017-03-01
Redaktör:
Maria Rothoff-Lindh, kommunikatör, Region Halland