Råd och stöd vid cancer

Skriv ut (ca 3 sidor)

Det finns olika sorters råd och stöd du kan få från andra personer vid cancer. Hjälpen kan vara ett anonymt och gratis samtal med vårdpersonal. Du kan också få kontakt med personer som har haft liknande upplevelser som du. Du kan oftast få råd och stöd oavsett om du är sjuk eller närstående.

Skriv ut

Allmänt stöd vid cancer

Allmänt stöd vid cancer

Här är exempel på var du kan få stöd eller svar på frågor, oavsett vilken cancersjukdom det gäller. 

Cancerfondens informations- och stödlinje

På Cancerfondens informations- och stödlinje svarar vårdpersonal med lång erfarenhet av cancervård. 

Telefon: 020-59 59 59. Helgfri måndag–fredag klockan 9-16. Telefonsamtalen är gratis.

E-post: infostodlinjen@cancerfonden.se

Brev: Cancerfondens informations- och stödlinje, Cancerfonden, 101 55 Stockholm.

Webbplats: www.cancerfonden.se

Cancerrådgivningen 

På Cancerrådgivningen svarar specialistutbildade sjuksköterskor med lång erfarenhet. 

Här kan du läsa mer om Cancerrådgivningen

Cancerkompisar – Nätverk för närstående

Webbplats: www.cancerkompisar.se

Nära Cancer – naracancer.se 

Nära Cancer är en webbplats med olika sorters stöd för dig som är 13-30 år och är nära någon som har cancer. 

Webbplats: www.naracancer.se

Fäll ihop

Patientföreningar – cancer

Patientföreningar – cancer

Patientföreningar finns för olika sjukdomar eller besvär. Där kan du på olika sätt få kontakt med personer som har liknande erfarenheter som du. 

Blodcancerförbundet

www.blodcancerforbundet.se

Bröstcancerförbundet

Före detta Bröstcancerföreningarnas Riksorganistion, BRO

www.bro.org.se

CARPA

För personer med hormonproducerande tumör

www.carpanet.se

Gynsam

Gyncancerföreningarnas Nationella Samarbetsorganisation

www.gynsam.se

ILCO Tarm- uro- och stomiförbundet

Även för personer med tjocktarmscancer eller ändtarmscancer

www.ilco.nu

Lungcancerföreningen

www.lungcancerforeningen.se

Mag- och tarmförbundet

www.magotarm.se

Melanomföreningen

www.melanomforeningen.se

Mun- & Halscancerförbundet

www.mhcforbundet.se

Njurcancerföreningen

www.njurcancerforeningen.se

Palema

Patientförening för personer med cancer i pankreas (bukspottkörteln), levern, magsäcken eller matstrupen. 

www.palema.org

Prostatacancerförbundet

www.prostatacancerforbundet.se

Sarkomföreningen

www.sarkom.se

Svenska hjärntumörföreningen

www.hjarntumorforeningen.se

Svenska ödemförbundet

Patientförening för personer med lymfödem, lipödem eller lymfatiska sjukdomar och komplikationer

www.svenskaodemforbundet.se

Fäll ihop

Ideella organisationer och nätverk

Ideella organisationer och nätverk

Förutom patientföreningar finns andra ideella organisationer och nätverk. De ger också stöd, eller sprider kunskap och bildar opinion. 

Barncancerfonden

Barncancerfonden består av sex barncancerföreningar. De ger stöd till barn med cancer och deras familjer samt vårdpersonal och annan personal i deras arbete med barnen.

Webbplats: www.barncancerfonden.se

Nätverket mot gynekologisk cancer

Webbplats: www.gyncancer.se

Ung cancer

Webbplats: www.ungcancer.se

Fäll ihop
Skriv ut (ca 3 sidor)
Senast uppdaterad:
2018-07-06
Redaktör:

Susanna Schultz, 1177 Vårdguiden