Råd och stöd kring cancer

Cancerfondens informations- och stödlinje

Till Cancerfonden kan du vända dig med dina frågor och funderingar om cancer och för att få råd och stöd i din situation. Linjen är bemannad av legitimerad vårdpersonal med lång erfarenhet av cancervård.

Samtalen är kostnadsfria och du får vara anonym.

"Många närstående och patienter ringer till oss. Några vill ha information om själva sjukdomen. Andra vill ha råd om hur de kan få ytterligare ett utlåtande av en läkare, så kallad second opinion, och då berättar vi hur det går till. I de flesta samtal har de som ringer ett stort behov av känslomässigt stöd; de behöver få prata med någon som har tid att lyssna."

Öppet: helgfri måndag–fredag klockan 9-16 

Telefon: 020-59 59 59

E-post: infostodlinjen@cancerfonden.se

Brev: Cancerfondens informations- och stödlinje, Cancerfonden, 101 55 Stockholm.

Barncancerfonden

Barncancerfonden består av sex barncancerföreningar runt om i landet. Föreningarna ger stöd till barn med cancer och deras familjer samt vårdpersonal och annan personal i deras arbete med barnen.

Barncancerföreningarna bidrar även till att ge sjukhus med barncancervård nödvändiga resurser samt informerar allmänheten om cancer hos barn.

Barncancerfonden nås på telefon 08-584 209 00 eller e-post: info@barncancerfonden.se

På Barncancerfondens webbplats finns mer information: Barncancerfonden

Nära Cancer – naracancer.se 

Nära Cancer är en webbplats med olika sorters stöd för dig som är 13-30 år och står nära någon som har cancer. Här kan du möta andra jämnåriga i liknande situation och kan få svar på frågor av sjukvårdspersonal. Nära Cancer har förverkligats med stöd från Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro.

Länkar till fler organisationer och föreningar:

Patientföreningar – cancer

Ideella organisationer och nätverk

Cancerrådgivningen

Cancerrådgivningen ger information, råd och stöd till allmänheten i alla frågor som rör cancer och cancersjukdomar. Här finns specialistutbildade sjuksköterskor med lång erfarenhet. Man har också tillgång till universitetssjukhusens alla experter.

Senast uppdaterad:
2017-10-02
Redaktör:

Katti Björklund, 1177 Vårdguiden