Senast reviderad 2015-06-11

Hur vet jag att min cancer i livmoderhalsen försvunnit?

Fråga

Jag har varit på kontroll efter en strålbehandling och cytostatikabehandling av livmoderhalsen. Jag fick genomgå en gynekologisk undersökning och läkarna sa att det kändes mjukt och att det kändes som om tumören har minskat. Läkarna menar att det är tiden som avgör om cancern försvinner.

Min fråga är: Hur långt efter behandlingen kan man se om cancern har försvunnit? Jag trodde man kunde se det efter två månader.

De sa även att man inte kan få strålbehandling på samma ställe. Finns det andra alternativ om cancern inte är borta?

Svar

Eftersom jag inte undersökt dig och inte känner till hela din sjukhistoria eller resultatet av undersökningarna, har jag svårt att ge dig ett säkert svar. Det får du från de läkare som känner dig och har tillgång till resultaten.

Jag ska skriva allmänt om livmoderhalscancer och försöka svara på dina frågor så gott jag kan.

Livmoderhalscancer och många andra cancerformer kan tyvärr komma tillbaka efter behandling. Hur stor risken är, varierar mycket och beror bland annat på om cancern är aggressiv till sitt sätt att växa och vilken behandling du fått.  

Att cancern kan komma tillbaka kan bero på att

  • behandlingen inte har tagit bort all cancer
  • cancern gömmer sig på andra ställen, där du inte fått behandling
  • ny cancer uppstår på samma ställe som den första cancern.

Den vanligaste orsaken till att cancern kan komma tillbaka efter strål- och cytostatikabehandling, är att cancern inte försvunnit helt. Det räcker med att en enda cancercell finns kvar och kan föröka sig på nytt. Om cancern kommer tillbaka efter strålning brukar det inte löna sig att ge en ny behandling med strålning. Om cancern har överlevt den första strålningen är risken stor att cancern även överlever strålningen nästa gång.

Operation är en annan metod att behandla livmoderhalscancer. Om det går att skära bort cancern med en mindre operation går det att spara livmodern, men ofta tas hela livmodern bort. Läkarna väger in många olika saker när de rekommenderar vilken metod som ska användas.

Bland annat tar läkarna hänsyn till

  • om cancern är aggressiv
  • om den är spridd och i så fall hur den är spridd
  • personens ålder och eventuella andra sjukdomar.

Risken för återfall av livmoderhalscancer är störst de tre första åren efter behandlingen. Kommer återfallet tidigt betyder det antingen att behandlingen inte var effektiv eller att cancern är aggressiv. Som jag skrev så räcker det i princip att en enda cancercell överlever behandlingen för att cancern ska kunna komma tillbaka. Det tar dock lång tid innan denna enda cell utvecklats till en cancer som kan upptäckas av läkare. Hur lång tid detta kan ta varierar, men som sagt är risken att cancern kommer tillbaka störst de tre första åren.

För att tidigt upptäcka återfall av cancern får man gå på kontroller. Jag tror att det är detta läkarna menar med att det är tiden som avgör. Ju längre tid som går efter behandlingen utan återfall, desto större är chansen att slippa återfall. Två månader är en ganska kort tid i dessa sammanhang. Du kommer tyvärr att gå i osäkerhet om du är helt botad eller inte ett bra tag framöver.

Jag tycker att du kan ta upp denna diskussion med läkaren nästa gång du går på kontroll. Du kan också ringa till cancerrådgivningen för att få svar på frågor om cancer.

Rikard Viberg, Läkare, specialist i allmänmedicin