Senast reviderad 2015-11-17

Hur länge kan man ha lungcancer innan det märks?

Fråga

En släkting till mig har fått diagnosen skivepitelcancer i lungan. Han säger att han har fått information om att han har haft cancern i tio år.

Är det möjligt? Är det inte så att utvecklingsfasen kan ta upp till tio år? Inte kan man väl ha obehandlad skivepitelcancer i tio år och fortfarande vara vid god vigör?

Svar

Tyvärr är det så att lungcancern ofta har gått ganska långt när den upptäcks. Det är ett långt förlopp från de allra första cellförändringarna, till en cancer som syns på lungröntgenbilden. Hur lång tid detta tar variera, men det är sannolikt fråga om flera år. Om det tar så mycket som tio år går inte att svara på eftersom inga sådana undersökningar är möjliga att utföra.

Ett sätt att försöka räkna ut hur lång tid det gått sedan cancern startade är att se hur stor tumören är och räkna ut hur många cancerceller det finns i tumören. Om det går att avgöra hur snabbt cancercellerna delar sig skulle det kunna gå att räkna fram när den första cancercellen uppstod. Då kan resultatet bli mer än tio år. Men sådana beräkningar blir väldigt osäkra.

De första cellförändringarna kan minska, till exempel hos en rökare som slutar röka. Om processen fortskrider kommer nästa stadium som ibland kallas cancer in situ. Denna växer ytligt i en bronk, det vill säga i ett luftrör. Den ger inga symtom och är så liten att den inte upptäcks på röntgen. Cellförändringar och den här tidiga formen av cancer kan upptäckas genom att analysera sekret som hostas upp från luftrören. Hosta med eller utan blod uppträder sent i detta förlopp. Upptäcks cancern relativt tidigt ändå, kan en operation bota om det inte har hunnit bildas metastaser, dottertumörer.

Jag håller med dig om att det låter osannolikt att man kan överleva utan behandling i tio år från det att cancern upptäcktes. Däremot kan någon ha sagt att cancerns första stadium kan ha uppkommit för tio år sedan.

 

Rikard Viberg, läkare, specialist i allmänmedicin