Senast reviderad 2014-02-12

Behövs cellprovsundersökning om man aldrig haft sex med män?

Fråga

Jag fick nyligen ett brev om gynekologisk cellprovskontroll. Jag har hört att man inte behöver genomgå detta om man aldrig haft samlag då livmoderhalscancer bara uppstår hos kvinnor som haft samlag. Betyder det att jag som homosexuell inte behöver lämna cellprov och att jag är utom risk?

Svar

Nej, du bör lämna cellprov. Viruset överförs i samband med könsumgänge, och det behöver inte röra sig om penetrerande sex. Därför gäller rekommendationen även kvinnor som har sex med andra kvinnor.

Men om man aldrig haft sex med någon annan, varken kvinna eller man, behöver man inte lämna cellprov.

Undersökningen görs för att förebygga insjuknande i cancer i livmoderhalsen, och att upptäcka eventuella cellförändringar i livmoderhalsen på ett tidigt stadium.

Nästan alla cellförändringar som riskerar att utvecklas till cancer beror på att man någon gång har smittats av ett virus som kallas humant papillomvirus, HPV. Det finns mer än hundra olika typer av detta virus som uppträder på olika ställen i kroppen. Vissa typer orsakar vårtor på händer och fötter och andra ger vårtor i underlivet, så kallade kondylom. Ingen av dessa virustyper orsakar cancer.

De typer som kan orsaka cancer ger för det mesta inga synliga förändringar i kroppen, och man vet alltså sällan om att man blivit smittad. HPV-infektioner i underlivet är mycket vanliga. Oftast bekämpas viruset av immunförsvaret men vissa kvinnor kan få en bestående infektion som på sikt kan leda till cellförändringar och även till cancer.

Birgitta Ivarsson, Läkare, specialist i allmänmedicin