Senast reviderad 2016-09-29

Vilka biverkningar har kortison?

Fråga

Vilka biverkningar har kortison?

Svar

I till exempel FASS finns en hel del biverkningar uppräknade, som kan förekomma om du behandlas med kortison. Men korta kurer på ungefär en till två veckor, brukar ge ytterst få eller inga biverkningar alls.

Som vid all läkemedelsbehandling måste du tillsammans med läkaren väga risken för biverkningar mot fördelarna med behandlingen. Vid många sjukdomar har kortison en ofta en positiv påverkan, vid vissa tillstånd till och med en livräddande effekt.

Numera sker behandling med kortison oftast i korta kurer. Därför har antalet biverkningar minskat kraftigt. Benskörhet och magsår som tidigare var vanliga biverkningar är numera ganska ovanligt.

Du bör inte själv välja att avstå från en behandling med kortison, utan att först diskuterat saken med din läkare. Om du känner väldigt stor tvekan finns det ofta andra behandlingar, beroende på vilken sjukdom du har. Även de andra behandlingarna har sina egna biverkningar och detta får jämföras mot fördelarna för just dig.

 Du kan ta kortison på olika sätt

 • Tabletter
 • Injektion. Injektionen kan vara en spruta ytligt i huden eller i en muskel. Du kan också få kortison i form av spruta direkt in i en inflammerad led.
 • Salva och kräm. Kan ge en del biverkningar direkt i huden. Men om du följer doseringsanvisningarna noga brukar biverkningar av salvor och krämer kunna undvikas.
 • Inhalation. Det är en viktig och vanlig behandlingsform till både barn och vuxna är kortison som du andas in i luftrören ner i lungorna, en inhalation.
 • Det finns också kortisonsprej för behandling av allergi, till exempel vid pollenallergi under vår och sommar.

Kortison kan ge olika biverkningar beroende på hur du tar läkemedlet.

Biverkningar som kan komma om du tar kortison som tabletter eller sprutor där kortison tas upp i blodet. 

Biverkningar kommer främst om du behandlas med kortison mer än två veckor. Men beror också på stor dos du tar och hur känslig just du är för medicinen. Du ska alltid kontakta en läkare om du får besvärande reaktioner.

Vanliga biverkningar är

 • vätskeansamling
 • högt blodtryck
 • påverkan på binjurebarkens hormonutsöndring
 • hudförtunning
 • försämrad sårläkning
 • rubbning i saltbalansen i form av för hög natriumhalt eller för låg kaliumhalt
 • för hög sockerhalt i blod och urin
 • benskörhet och muskelförtvining.

 Mindre vanliga biverkningar är

 • grön starr
 • grå starr
 • ökad risk för att få blodpropp.

 Om du tar höga doser kan du få psykiska reaktioner som depression eller mani.

 Sällsynta biverkningar är

 • godartad tryckökning i skallen
 • benröta
 • senbristning.

Biverkningar vid salva och kräm med kortison

Vid längre tids användning kan du få tunn, ömtålig hud och sämre sårläkning. Men om du följer doseringsanvisningarna noga brukar biverkningar av salvor och krämer kunna undvikas.

 Vanliga biverkningar vid inhalationsbehandling eller nässprej med kortison

 

 • Svampinfektion i munhålan eller svalget
 • lätt halsirritation
 • hosta,
 • heshet.

Nässprej med kortison kan ge irritation i näsans slemhinnor, ibland också lite näsblod.

Kenneth Nolkrantz, läkare, specialist i allmänmedicin