Senast reviderad 2016-02-19

Vad ska man tänka på vid systemisk skleros?

Fråga

Vad bör man tänka på vid systemisk skleros och vilka mediciner används?

Svar

Systemisk skleros, som tidigare kallats sklerodermi, är en ovanlig sjukdom som kan drabba olika organ.  Systemisk skleros är en autoimmun sjukdom, vilket innebär att kroppens immunförsvar felaktigt riktas mot de egna vävnaderna.  Vilken behandling som ges beror på vilka delar av kroppen som angripits. Ofta rör det sig om

  • hud och underhud
  • blodkärl
  • hjärta
  • njurar  
  • lungor.

Det är vanligt att få Raynauds fenomen. Det innebär kraftigt ökad köldkänsla i händer och fötter. Här används ofta blodkärlsvidgande salvor eller tabletter som innehåller nitroglycerin. Ibland kompletteras dessa med en blodtrycks- och kärlkrampsmedicin som heter Adalat. Egenvården innefattar rökstopp om man röker, samt varm klädsel.

Vid sammandragning och skrumpning av hud och underhud, så kallad hudskleros, ges ibland Penicillamin. Det är en medicin som endast skrivs ut på särskild licens av läkare som är specialister på området.

Om lungorna är angripna kan det vara aktuellt med cellgifter, som Sendoxan.

Vid njurskada ges ofta en typ av mediciner som annars mest används vid hjärtsvikt, så kallade ACE-hämmare. När sjukdomen är långt framskriden används speciella behandlingsmetoder med kombinationer av cellgifter och immunpåverkande läkemedel.

Eftersom sklerodermi är en sällsynt och ofta komplicerad sjukdom bör behandlingen skötas av reumatolog och/eller invärtesmedicinsk specialist.

Läs gärna mer om systemisk skleros på Socialstyrelsen.se

 

Gunilla Byström, läkare, specialist i allmänmedicin