Senast reviderad 2016-01-22

Hur smittar resistenta bakterier av typen ESBL?

Fråga

Min far som bor på ett äldreboende har drabbats av en infektion orsakad av ESBL och vårdas för närvarande på sjukhus och får antibiotikabehandling. Kan han smitta oss närstående med ESBL? Kan smittan komma in genom sår i huden? Kan man smitta andra även om man bara är bärare?

Svar

Ja, om du som närstående inte har en god handhygien riskerar du att smittas av din far. Därför är det viktigt att tvätta händerna med tvål och vatten, samt använda handsprit, när du varit i kontakt med din far. 

Förkortningen ESBL står för extended spectrum beta lactamase. ESBL är alltså inte en bakterie utan en egenskap hos vissa bakterier. Det kan vara olika bakterier som har denna egenskap.

Vanligen är det tarmbakterierna Escherichia coli eller Klebsiella pneumonie. Innebörden av att en bakterie har ESBL är att den är resistent mot flera olika antibiotika. Den är alltså motståndskraftig och går inte att få bort med vanliga antibiotikasorter. Att en bakterie har ESBL innebär inte att den som insjuknar blir sjukare än av vanliga bakterier.

Eftersom det är tarmbakterier som bär på ESBL sprids dessa genom att spår av avföring kommer in i munnen till följd av bristfällig handhygien. I vissa fall, särskilt utomlands, kan man bli smittad genom förorenad mat.

Enbart bärarskap i tarmen utgör ingen smittrisk förutsatt att hygienen är noggrann. Du kan inte bli smittad genom att du har sår på händerna. Men om din far har stora, vätskande sår, stomi eller urinkateter är risken större att du får bakterier på händerna och du måste vara extra noga med att tvätta händerna.

Läs mer om ESBL hos Folkhälsomyndigheten.

Gunilla Byström, läkare, specialist i allmänmedicin