Senast reviderad 2014-05-06

Vad är toxoplasma och hur kan jag skydda mig?

Fråga

Vad är toxoplasma och hur smittas man? Kan jag ha katten kvar fast jag är gravid?

Svar

Toxoplasmos orsakas av parasiten Toxoplasma gondii, en encellig parasit. Huvudvärd är katter, som utsöndrar parasitägg via avföringen.

Människan kan smittas av toxoplasmos på flera olika sätt, exempelvis om man äter rått kött från djur som har smittats, eller grönsaker, bär och frukt som är förorenade med parasitägg.  Man kan också smittas om man kommer i kontakt med jord som innehåller parasitägg, till exempel vid trädgårdsskötsel.

Om en kvinna smittas under graviditeten kan hon överföra smittämnet till fostret/barnet. Följande råd brukar ges för att försöka förebygga infektion om man är gravid:

  • Undvik att äta rått eller otillräckligt tillagat kött, framför allt från svin och får. Kokning eller stekning upp till över 65 grader och frysning under -12 grader dödar parasiten.
  • Skölj frukt, bär och grönsaker före servering.
  • Undvik kontakt med kattavföring.
  • Tvätta köksknivarna efter kontakt med kött.
  • Undvik osköljda grönsaker och frukt samt kontakt med katt vid utlandsresa.

Du kan ha kvar din katt, men var noga med att inte få kattens avföring på händerna. Låt om möjligt någon annan göra ren kattlådan. Använd annars handskar och tvätta händerna noga efteråt. Tänk också på att vara försiktig när det gäller andra ställen som katter kan ha förorenat, till exempel sandlådor vid lekplatser.

Kenneth Nolkrantz, Läkare, specialist i allmänmedicin