Senast reviderad 2015-10-23

Vad är det för skillnad på Troponin T och Troponin I?

Fråga

Vad är det för skillnad på Troponin T och Troponin I? Vad får läkaren ut av dessa prover?

Svar

Troponin T och Troponin I är olika ämnen men används helt likvärdigt. Ämnet mäts genom att du får lämna ett blodprov.
Båda troponinerna är molekyler som ingår i hjärtmuskelceller och som frigörs vid en hjärtmuskelskada, till exempel en hjärtinfarkt.

Genom att mäta halten av Troponin T eller Troponin I vid misstänkt hjärtinfarkt ser läkaren om det finns en skada på hjärtmuskeln och hur stor den är.

Katrin Hint, läkare, specialist i allmänmedicin