Senast reviderad 2015-11-12

Vad är dermatitis herpetiformis för något?

Fråga

Vad är dermatitis herpetiformis för sjukdom?

Svar

Dermatitis herpetiformis (DH) är en hudsjukdom som tyvärr inte har något svenskt namn. Man brukar se rodnade knottror och små fina blåsor, som ofta sitter i grupper. Klådan leder också till uppkomst av sår, rivmärken och skorpor. Större blåsor förekommer ibland, liksom emellanåt nässelliknande utslag.

DH kan vara långdragen och återkommande, men är helt godartad och inte smittsam. Den är ganska sällsynt och förekommer mest hos vuxna, sällan hos barn. Den är nästan alltid förenad med glutenintolerans. Utslagen är intensivt kliande och sitter ofta symmetriskt över sträcksidorna på armbågar och knän, samt över sätesregionen och lårens baksida.

DH tros bero på en sorts rubbning i immunsystemet.

Det har också upptäckts att jodhaltiga födoämnen kan ge försämring i hudåkomman.

I hudprov kan läkaren hitta inlagring av ett speciellt immunoglobulin, särskilt IgA, och i blodprov förekomst av speciella cirkulerande antikroppar. I lindrigare fall kan tillståndet kontrolleras med enbart glutenfri diet och genom att undvika jodhaltiga födoämnen. Dieten måste då hållas mycket noggrant. 

Karin Strååt, läkare, specialist i allmänmedicin