Senast reviderad 2014-01-15

Vad är Wernicke-Korsakoffs sjukdom?

Fråga

Jag vill ha information om Wernicke-Korsakoffs syndrom.

Svar

Wernicke-Korsakoffs syndrom är en sammandragning av två tillstånd som drabbar hjärnan och nervsystemet till följd av långvarigt alkoholmissbruk, Wernickes encefalopati och Korsakoffs sjukdom. Tillstånden är allvarliga och kräver ofta sjukhusvård.

Orsaken till symtomen är brist på vitamin B1, tiamin, i kombination med allmän näringsbrist som uppstår till följd av alkoholmissbruket. Brist på vitamin B1 leder till skador på nervsystemet och även på hjärtat.

Wernickes encefalopati (encefalon=hjärnan, pati=sjukdom) kan inkludera förvirring, dålig balans, ryckiga ögonrörelser, eller förlamning av ögonmuskler vilket till exempel kan medföra att man får svårt att rikta blicken åt sidan.

Korsakoffs sjukdom innebär att tillståndet övergått i en allvarligare, mer kronisk form. Det är en form av demens som kännetecknas av kraftigt försämrat närminne, desorientering och psykotiska symtom. Det är vanligt att personer med Korsakoffs syndrom fyller ut minnesluckorna genom att hitta på mer eller mindre verklighetsfrämmande historier, så kallad konfabulering. Man kan också drabbas av krampanfall och sömnrubbningar.

Om en person riskerar att utveckla Wernicke-Korsakoffs syndrom är det mycket viktigt att personen får stora mängder tiamin, samt att alkoholintaget upphör. Vid Wernickes encefalopati kan symtomen helt eller delvis gå tillbaka. Vid Korsakoffs sjukdom är skadorna tyvärr mer bestående.

Kenneth Nolkrantz, Läkare, specialist i allmänmedicin