Senast reviderad 2015-06-09

Vad är MERS-CoV?

Fråga

Vad är MERS CoV? Hur yttrar det sig och hur smittar det?

Svar

MERS-CoV är ett virus som orsakar lunginflammation med ett allvarligt förlopp. MERS CoV är en förkortning av det engelska namnet Middle East Respiratory Syndrome corona virus.

Symtomen vid insjuknandet är feber och hosta, ibland även symtom från mag-tarmkanalen som diarré. Komplikationer från andra organ förekommer, framför allt njursvikt. Ett allvarligt sjukdomsförlopp förekommer mest hos personer med nedsatt immunförsvar, hög ålder eller kroniska sjukdomar som diabetes och KOL.

Det är inte med säkerhet känt hur MERS-CoV smittar, men troligen smittar det genom droppsmitta vid hostning eller nysning, eller genom direkt eller indirekt kontakt med sekret från luftvägarna. Möjligen kan också djur smitta människor. Smittan hittat smittan hos kameler, men det är inte känt om smittan kan överföras från kameler till människor.

MERS-CoV tillhör gruppen coronavirus, liksom SARS (severe acute respiratory syndrome), som spreds epidemiskt under 2003-2004 för att sedan fortsatta att spridas fram till 2010 då smittspridningen helt upphörde. MERS-CoV har varit känt sedan 2012 och har orsakat över 1000 sjukdomsfall fram till nu där smittan i nästan alla fall har koppling till länder på den Arabiska halvön.

Kenneth Nolkrantz, Läkare, specialist i allmänmedicin