Senast reviderad 2018-08-29

Vad är MERS-CoV?

Fråga

Vad är MERS CoV? Hur yttrar det sig och hur smittar det?

Svar

MERS-CoV är ett virus som orsakar lunginflammation med ett allvarligt förlopp. Symtomen vid insjuknandet är feber och hosta, ibland även symtom från mag-tarmkanalen som diarré. Komplikationer från andra organ förekommer, framför allt njursvikt. Ett allvarligt sjukdomsförlopp förekommer mest hos personer med nedsatt immunförsvar, hög ålder eller kroniska sjukdomar som diabetes och KOL.

MERS CoV är en förkortning av det engelska namnet Middle East Respiratory Syndrome corona virus. Det är inte med säkerhet känt hur det smittar. Troligen sker det genom så kallad droppsmitta vid hostning eller nysning, eller genom direkt eller indirekt kontakt med sekret från luftvägarna. Smittan har hittats hos kameler, men det är inte känt om smittan också kan överföras från kamel till människa.

MERS-CoV tillhör virusgruppen coronavirus, liksom sjukdomen SARS (severe acute respiratory syndrome). SARS spreds epidemiskt under 2002-2003. Inga nya fall har dock rapporterats efter 2004.

År 2012 upptäcktes en ny variant av coronaviruset som fick namnet MERS-CoV. Fram till nu har det orsakat över 2000 konstaterade sjukdomsfall varav över 700 dödsfall. Smittan har i nästan alla fall haft koppling till länder på den Arabiska halvön.

Du kan läsa mer här på Folkhälsomyndighetens sida om MERS-CoV.

Kenneth Nolkrantz, Läkare, specialist i allmänmedicin