Senast reviderad 2014-04-16

Vad är G6PD?

Fråga

Jag har blodbrist som beror på G6PD-brist. Jag vill veta mer om detta.

Svar

Glukos-6-fosfat-dehydrogenasbrist står förkortningen för. G6PD är ett enzym som hjälper till med omsättningen av socker i de röda blodkropparna. Saknar man G6PD så finns det risk att blodkropparna går sönder när man använder vissa läkemedel eller äter viss slags mat. G6P

Det är en ärftlig sjukdom som huvudsakligen män får. Anlaget till sjukdomen sitter i X-kromosomen. Kvinnor, som har två X-kromosomer, kan vara symtomfria bärare av anlaget. Män däremot, som bara har en X-kromosom, utvecklar symtom på sjukdomen om de har anlaget. Sjukdomen kan hos en del vara svår, medan den hos andra bara ger lätta besvär.

G6PD-brist är en ärftlig sjukdom som är vanligare i vissa delar av världen. Till exempel så har var tionde svart amerikan sjukdomen, medan den är betydligt ovanligare bland svenskar. I medelhavsområdet är sjukdomen känd under namnet favism.

Om sjukdomen inte är känd inom familjen så upptäcks den ofta genom att man blir sjuk när man äter så kallade favabönor, eller bondbönor. Den som har G6PD-brist blir då sjuk och får blodbrist. Tillståndet kan bli allvarligt. Feber, gul urin och att ögonvitan blir gul är vanliga tecken på sjukdomen.

Eftersom det är en ärftlig sjukdom så är den livslång och den som har G6PD-brist bör undvika läkemedel och mat som utlöser besvär. Du bör ha fått en lista över de läkemedel som du bör undvika. Hit hör bland annat vissa läkemedel mot urinvägsinfektioner samt kinin och vissa andra medel mot malaria.

Sjukdomen ger lite märkligt nog ett visst skydd mot malaria.

Rikard Viberg, Läkare, specialist i allmänmedicin