Senast reviderad 2015-12-22

Ska man gå på hälsokontroll varje år?

Fråga

Man besiktigar sin bil varje år, men man undersöker inte sin kropp varje år. Om man vill göra det, vart ska man då vända sig?

Jag tänker på om man till exempel vill via blodprov och röntgen upptäcka eventuell cancer i ett tidigt skede för att snabbare kunna få vård, vart vänder man sig då? Jag är en man på 34 år.

Svar

Det här med när och hur ofta hälsoundersökningar ska göras är inte så enkelt att svara på.

Tidigare skulle man gå på kontroll varje eller vartannat år för att upptäcka sjukdom tidigt. Men det visar sig att sjukdomar sällan upptäcks på det viset, eftersom det inte går att ta alla varianter av blodprover och andra undersökningar regelbundet. Det är inte heller säkert att en eventuell sjukdom utvecklats så mycket att det går att upptäcka vid en undersökning.

Det kan ändå vara klokt att gå någon gång på hälsokontroll så att du får tillfälle att berätta om eventuella besvär eller funderingar kring ärftliga sjukdomar dina släktingar har. Då får du svar på frågor som du kanske oroar dig för. Dessutom kan du passa på att fråga om det finns risker med din livsstil, som kan påverka din hälsa, och få tips på vad du kan påverka själv.

Vid ett sådant tillfälle kan du också få en blodtrycksmätning och eventuellt lämna något annat prov som bedöms värdefullt.

Om du har ett yrke som innebär en hälsorisk finns oftast en företagshälsovård som gör så kallade riktade hälsoundersökningar. Då undersöks du med tanke på den eventuella risk arbetsmiljön kan ha på dig som enskild person eller den grupp av arbetstagare som du tillhör.

Utöver en hälsokontroll enligt ovan så finns knappast anledning att gå på regelbundna kontroller utan det är bättre att rådfråga oss i sjukvården om det dyker upp några besvär.

Håkan Barrner, läkare, specialist i allmänmedicin