Senast reviderad 2016-09-21

När börjar ett barn bygga upp sitt immunförsvar?

Fråga

Jag har hört att barn inte har ett fullt utvecklat immunförsvar förrän vid fyra års ålder. Stämmer det?

Svar

Immunsystemet är fullt utvecklat redan när man föds. Men det är otränat. Under det första halvåret har man ett skydd mot infektioner genom antikroppar som överförts från mamman. Man får också via bröstmjölken ytterligare antikroppar mot främst tarmsjukdomar.

Därefter måste man själv utveckla antikroppar genom att utsättas för virus och bakterier. Under de första fyra åren har man som barn i genomsnitt sex till åtta infektioner per år. En del kan ha upp till tolv eller femton infektioner per år utan att det är något onormalt. Förutsatt att det rör sig om vanliga infektioner som förkylning, luftrörskatarr, öroninflammation eller maginfektioner.

Under den här tiden mognar immunförsvaret så att antalet infektioner minskar till i genomsnitt två till tre per år efter fem års ålder.

Att immunförsvaret redan tidigt är välfungerande innebär att det går att börja vaccinera barn redan under de första levnadsmånaderna. En stor del av vaccinationsprogrammet för barn kan genomföras under det första levnadsåret. 

Kenneth Nolkrantz, läkare, specialist i allmänmedicin