Senast reviderad 2016-04-29

Kan min bebis få vattkoppor? 

Fråga

Jag har en liten dotter som är tio veckor. Jag har inte haft vattkoppor utan blev vaccinerad mot det för ett år sedan. Igår var vi i kontakt med ett barn som har vattkoppor. Kan min dotter få vattkoppor? 

Svar

Ja, spädbarn kan få vattkoppor.  Men risken är mycket liten om mamman haft sjukdomen eller blivit vaccinerad, eftersom spädbarnet får ett visst skydd i form av antikroppar från mamman.

Efter tre till fyra månader brukar de antikroppar som din dotter fått av dig successivt minska och hon kan få sjukdomen. Men då blir den oftast lindrig, eftersom ett visst antikroppsskydd finns kvar.

De flesta som får vattkoppor får det i tidig ålder, de allra flesta innan de börjar skolan. Eftersom du blev vaccinerad mot vattkoppor innan du blev gravid har din kropp bildat antikroppar mot sjukdomen på samma sätt som om du skulle ha fått själva sjukdomen.

Vattkoppor är en av de få sjukdomar som faktiskt är ganska bra att få i tidig ålder, eftersom den då oftast bara ger några dagars lätt feber och enstaka utslag. Det finns till och med exempel på hur vissa familjer har sammanfört sina små barn med någon som har sjukdomen för att få det avklarat så tidigt som möjligt. Men det är inget som jag skulle rekommendera.

Ett barn som fötts av en kvinna som inte har haft sjukdomen och inte vaccinerat sig och som smittas av vattkoppor, kan bli allvarligt sjuk. Men det gäller alltså inte i dig, eftersom du är vaccinerad. 

Carl Lindgren, barnläkare