Senast reviderad 2016-02-09

Kan man se om man haft borrelia genom ett ryggmärgsprov?

Fråga

Kan man genom ryggmärgsprov eller blodprov se om man haft borrelia och det läkt ut?
Kan det finnas restsymtom efter att man blivit frisk?

Svar

I ett blodprov syns det om man har haft en borreliainfektion. Då finns det i de flesta fall så kallade antikroppar i blodet. Med hjälp av det svaret går det inte att avgöra om det varit en infektion under de senaste månaderna eller för flera år sedan. Det går heller inte att avgöra om borreliainfektionen är läkt.

Om man fått rätt behandling med antibiotika av rätt typ, i rätt dos under tillräcklig tid kan man räkna med att infektionen så gott som alltid läker. Typen av antibiotika som används som behandling är olika. Dels beroende på om borreliainfektionen är i ett tidigt skede med bara hudutslag. Eller om man har tecken på infektion i hjärna eller andra delar av nervsystemet.

Undersökning av ryggmärgsvätskan kan styrka misstanke om infektion i hjärnan, men mig veterligen inte avgöra om den är läkt. I flertalet fall av korrekt behandlad borrelia har man inga restsymtom. Vid sen diagnos och vid borrelia som angripit nervsystemet kan jag tänka mig att enstaka personer har kvar symtom efter infektionen.

Vissa patientföreningar och läkare i främst andra länder än Sverige tror på något som de kallar kronisk Borreliainfektion. De tror att vissa infektioner inte läker ut med den behandling jag talar om ovan. Det här går det att läsa om på många sajter på nätet. Svenska experter på Borrelia är ändå överens om att de antibiotikakurer jag nämner räcker för att läka ut alla Borreliainfektioner och dessa experter litar jag på fullt ut.

Anders Hernborg, läkare, specialist i allmänmedicin