Senast reviderad 2016-05-20

Kan man höra omvärlden om man ligger i koma?

Fråga

Kan en person som ligger i koma höra när man pratar med hen? Kan personen svara genom handtryckningar eller liknande?

Svar

Koma betyder medvetslöshet. Medvetslösheten kan vara mer eller mindre djup. Vid ytlig medvetslöshet kan personen ifråga ta in en del intryck även om hen inte kan meddela sig med omvärlden.

När jag som läkare står inför en person med sänkt medvetande kan jag inte säkert säga hur djup medvetslösheten är. Det rimligaste och mest respektfulla är alltid att utgå från att den medvetslösa personen hör allt som sägs i rummet. Därför bör man tala till personen som är medvetslös även om man inte får svar. Man ska inte säga något om den medvetslöse som man inte skulle vilja att hen hör.

På samma sätt är det viktigt att visa att man finns där i rummet genom att kärleksfullt röra vid den som är medvetslös. Många som vaknat ur medvetslöshet kan vittna om att de hade en slags känsla av att någon som tyckte om dem fanns nära.

Om en person är medveten nog att svara med handtryckningar kan man nog inte kalla tillståndet för koma eller medvetslöshet. Då är nog personen trött eller har på grund av sjukdom svårt att kommunicera på vanligt sätt. 

Christina Ledin, Läkare, specialist i allmänmedicin