Senast reviderad 2016-02-25

Kan man göra faderskapstest under graviditeten?

Fråga

Jag är gravid och vet inte vem som är pappa till barnet. Går det att avgöra redan innan födseln vem som är pappa till barnet? 

Svar

Ja, det är möjligt att ta reda på vem som är pappa till ditt barn redan under graviditeten.

Först tas ett blodprov från dig, där ditt och fostrets DNA analyseras. Sedan behövs ett prov från blod eller saliv från de män som kan vara pappa till ditt barn.

Det här kan göras på privata kliniker och kostar drygt tiotusen kronor. Det är inget som går att få bekostat av den allmänna sjukvården.

Men om du inte är gift har socialnämnden skyldighet att försöka ta reda på vem som är fadern. Då görs en för dig kostnadsfri utredning. Den görs oftast först när barnet fötts.

Det är viktigt att du diskuterar detta med din barnmorska. Hen kan hänvisa dig till rätt person på socialnämnden och vid behov till kurator eller socialsekreterare.

Anders Åberg, gynekolog och förlossningsläkare