Senast reviderad 2013-12-18

Kan man få bestående skador efter epileptiska anfall?

Fråga

Kan man få skador efter epileptiska anfall? Blir de i så fall bestående?

Svar

Vid ett vanligt epileptiskt anfall får man ingen bestående hjärnskada. Nuförtiden har de flesta med epilepsi ganska sällan anfall tack vare medicinering, även om det finns undantag med personer som trots olika mediciner har många och täta anfall.

Vissa anfall varar väldigt länge trots olika försök att bryta anfallet. Det kallas "status epilepticus". Vid sådana långa anfall kan andningen påverkas eller kroppen hamna i ett läge så att luftvägarna inte hela tiden hålls öppna. Då kan man få i sig mindre syre än normalt.

När ett epileptiskt anfall pågår i hjärnan är där en mycket hög elektrisk aktivitet och därmed också en hög ämnesomsättning som kräver mycket näring och syre. Det finns alltså en risk vid långa anfall att man kan få små hjärnskador på grund av syrebrist. Om man dessutom har mycket täta anfall är risken för bestående hjärnskador större. Jag skulle nog ändå våga säga att bland människor med epilepsi i Sverige är det relativt ovanligt med sådana hjärnskador.

Har en hjärnskada uppstått är den i princip bestående, men ibland kan man träna upp sig så att den märks väldigt lite. Vissa hjärnskador kan vara så små att de inte märks vid ett vanligt samtal med den drabbade utan man måste göra omfattande psykologiska tester för att kunna konstatera dem.

Anders Hernborg, Läkare, specialist i allmänmedicin