Senast reviderad 2015-09-30

Kan en hormonspiral växa fast?

Fråga

Vad händer om jag inte tar ut min Mirena hormonspiral efter fem år? Kan den växa fast?

Svar

En spiral kan inte växa fast. Det gäller både hormonspiraler och kopparspiraler.

En hormonspiral innehåller ett gulkroppshormon, gestagen, som förhindrar graviditet. Efter fem år kan inte hormonmängden längre med säkerhet garanteras hos Mirena hormonspiral. Därför måste den bytas ut efter fem år om du vill fortsätta att använda denna preventivmetod.

Men en kvinna som får en Mirena hormonspiral insatt efter 40 års ålder kan ha samma spiral kvar i minst 7 år. Sen ska hon rådgöra med en gynekolog. Om hon har kvar samma spiral längre än 7 år finns risk för infektion.

Gunilla Byström, läkare, specialist i allmänmedicin