Senast reviderad 2014-01-23

Jag har yrsel och ska göra ett balanstest. Hur går det till?

Fråga

Jag har sedan några månader besvärats av ostadighetsyrsel samt attacker av karusellyrsel.

Nu har min läkare remitterat mig till öronläkare för att göra ett balanstest. Vad kan en öronläkare se som inte min vårdcentralsläkare kan? Hur går ett balanstest till? Kan mina symtom tyda på något fel i öronen?

Svar

Det låter jobbigt med både ostadighetsyrsel och karusellyrsel. Yrsel är tyvärr vanligt. Det är mycket vanligt hos äldre, men ganska vanligt även hos yngre.

Det här med balansen och yrsel är mycket komplicerat. För att balansen ska fungera perfekt så måste både syn, hörsel, balansorgan, känsel och hjärnan fungera som de ska. Blir det en förändring i någon av dessa organ kan man få yrsel. Det räcker till exempel med att man är stressad och vrider på huvudet samtidigt för att man ska få yrsel.

Den vanligaste orsaken till karusellyrsel är att balansorganet inte fungerar som det ska. Balansorganet sitter i innerörat, bredvid hörselorganet. Trots att balansorganet och hörselorganet sitter bredvid varandra brukar inte fel på det ena organet ge fel på det andra organet.

Balansorganet kan liknas vid tre vattenpass som sitter i olika riktningar och håller rätt på hur man håller huvudet. Dessutom så registrerar balansorganet om man förflyttar sig. Om man åker karusell hinner balansorganet inte med att registrera alla rörelser och då stämmer inte signalerna från balansorganet med synintrycken. Då får man yrsel.

Det är svårt att undersöka balansorganet. Det sitter innanför trumhinnan och går inte att se med ögat. På röntgenundersökningar är balansorganet för litet för att undersökas. I stället kan man undersöka balansorganets funktion genom att testa med vatten. Om man spolar vatten i örat som är bara ett par grader kallare än kroppstemperatur så får man yrsel. Detta visar att balansorganet på den sidan man spolar vattnet på fungerar. Spolar man däremot vatten som har kroppstemperatur får man inte yrsel. Att man får yrsel vid ett sådant här prov visar att balansorganet fungerar.

Det finns även andra tester av balansorganet som öronläkare kan utföra, men ofta börjar öronläkaren med ett vattenspolningsprov. Om det skulle visa sig vara ett fel på balansorganet som orsakar din yrsel kan det ofta behandlas. Inte med tabletter utan med speciella vridningar av huvudet. Du får säkert veta mer av öronläkaren.

Rikard Viberg, Läkare, specialist i allmänmedicin