Senast reviderad 2015-04-08

Jag vill veta mer om ett nytt virus som kallas EV D86.

Fråga

Det verkar vara särskilt allvarligt hos barn.

  • Vad är det för virus, hur smittar det?
  • Vilka symtom får man?
  • Vad kan jag göra för att minska risken att mitt barn smittas?
  • Vad ska man göra om han får viruset ändå? 
  • Kan man vaccinera sig?

Svar

EV D68 är ett virus i gruppen enterovirus. Det är inget virus som plötsligt kommit till Sverige, utan har sannolikt funnits här under många år, men läkare har inte letat speciellt efter det. Det har uppmärksammats för att EV D68 orsakat många sjukdomsfall i USA och Kanada 2015. Enstaka fall har identifierats i Sverige 2015, men än så länge verkar det inte vara något stort utbrott. Barn verkar insjukna oftare än vuxna.

  • Viruset smittar genom droppsmitta, när man hostar, nyser eller vid direktkontakt på samma sätt som vanliga förkylningsvirus. Eller om man tar på en yta som någon annan sedan vidrör.
  • Symtomen kan variera men det vanligaste är luftvägssymtom som hosta och väsande andning. Feber och värk i leder och muskler kan också förekomma. Barn och vuxna som har astma eller någon annan luftvägssjukdom kan få en svårare symtom.
  • Bästa sättet att skydda sig mot infektion är desamma som mot andra virussjukdomar, alltså att ha en god handhygien, undvika kontakt med andra som har förkylningssymtom.
  • Det finns ingen speciell behandling mot viruset, utan man kan bara stödja kroppen att ta hand om infektionen på vanligt sätt.  Vid svåra symtom kan man behöva vård på sjukhus.
  • Något vaccin mot sjukdomen finns inte.

Om du vill kan du läsa mer om det här på Folkhälsomyndighetens sida. 

Carl Lindgren, Barnläkare