Senast reviderad 2016-10-05

Jag har ångrat mig och vill ta bort min tatuering. Går det?

Fråga

Jag undrar om man kan ta bort tatueringar? Kan man göra det med laser?

Svar

Ja, det går att ta bort tatueringar med hjälp av laser.

Lasertekniken har utvecklats och med de nya lasertyperna uppnås en så hög effekt och så kort behandlingstid att huden lämnas oskadad. Laserljuset sugs upp enbart av tatueringspigmentet och lämnar därför huden oskadd. Pigmentet sprängs sönder och finfördelas i huden och kan sedan transporteras bort av hudens eget reningssystem. Med denna metod går det att behandla även större tatueringar.

För att få hjälp med att ta bort din tatuering rekommenderar jag dig att kontakta en hudklinik. De har störst kunskap om de senaste laserteknikerna och kan bäst ta hand om eventuella komplikationer.

Det kan uppstå blåsor som i och för sig inte är farligt. Men om de utvecklas till sår, som eventuellt infekteras kan det bildas ärr.

Även en del tatueringsstudios erbjuder borttagning av tatueringar. Det är inte förbjudet, men det förekommer en del diskussioner i media kring detta.

 Att ta bort tatueringar bekostas inte av landstinget.

Karin Strååt, läkare, specialist i allmänmedicin