Senast reviderad 2015-12-22

Hur vet man säkert att någon har en hjärtinfarkt?

Fråga

Kan en hjärtinfarkt synas bara i blodprover och inte på EKG? Är det i så fall en lättare infarkt då?

Svar

Nu vet jag tyvärr inte den exakta bakgrunden till din fråga. Men för den undersökande läkaren finns flera olika typer av hjärtinfarkt med sina egna speciella kriterier. Det är svårt att sammanfatta alla detaljer kring detta. Något förenklat fokuserar läkaren i huvudsak på tre olika saker:

1. Smärta i bröstet eller andra symtom som kan uppträda vid en hjärtinfarkt. Bland annat plötslig hjärtsvikt med trötthet och andfåddhet. Eller plötsligt blodtrycksfall som inte kan förklaras av något annat.

2. Förändringar på EKG som är typiska för hjärtinfarkt.

3. Förändringar i blodprov, främst vissa halter av olika enzymer som läcker ut i blodet då muskelvävnad i hjärtat dör. Det vanligaste enzymet som mäts kallas troponin.

Det ska oftast kunna påvisas två av dessa tre kriterier för att säkert kunna säga att det är en hjärtinfarkt.

Om diagnosen hjärtinfarkt fastställs bara på typiska symtom och blodprov, men att EKG inte visar några säkra förändringar är det i de flesta fall ett tecken på att det varit en liten hjärtinfarkt. Storleken på hjärtinfarkten kan också ofta avgöras på hur mycket förhöjda blodproven var.

Anders Hernborg, läkare, specialist i allmänmedicin