Senast reviderad 2015-12-22

Hur undersöks kärlkramp och högt blodtryck?

Fråga

Vilka undersökningar sker vid en medicinsk utredning av kärlkramp och högt blodtryck? Vad kan komma ut ifrån en sådan utredning förutom det som redan är konstaterat? Jag medicinerar för båda sjukdomarna.

Svar

Utredningen vid så kallat okomplicerat högt blodtryck är inte så stor. Du får berätta för läkaren om hur du mår och om du har några andra sjukdomar, till exempel diabetes eller astma. Läkaren vill också veta om du har några nära släktingar som har hjärt-kärlsjukdom. Dessutom får du berätta om dina alkohol- och kostvanor och om du eventuellt röker.

Du får lämna blodprov. Bland annat för att kolla upp om du har diabetes. Dessutom kontrolleras blodprovsvärden som beskriver blodfetter, salterna i blodet, njurfunktionen och hemoglobinhalten, alltså blodvärdet. Det kan bli aktuellt att lämna urinprov. Det visar bland annat om njurarna läcker äggviteämnen, protein. Oftast tas ett EKG, bland annat för att se om det finns tecken på att hjärtmuskeln påverkats av det höga blodtrycket.

Ibland görs en lite större utredning. Det görs om läkaren misstänker en så kallad sekundär blodtrycksförhöjning. Det sker bara hos ungefär en tjugondel av alla med högt blodtryck. Vid sekundär blodtrycksförhöjning beror det höga blodtrycket på en annan sjukdom. Den går ibland att bota och exempel på sådana sjukdomar är njursjukdom eller hormonsjukdom.

Vid kärlkramp är det olika vilken utredning som görs. Ofta görs ungefär samma saker som vid högt blodtryck inklusive EKG. Om du har en helt typisk sjukhistoria och blir i stort sett bra av medicinering behövs inte alltid så mycket mer utredning. Oftast görs ett arbetsprov. Det vill säga att du får cykla på en motionscykel samtidigt som ett EKG tas. Då syns i de flesta fall typiska förändringar på EKG. Samtidigt noterar de som gör undersökningen om du får ont i bröstet. De noterar även pulsstegring och blodtrycksstegring. I svårare fall där ansvarig läkare funderar på operation av kranskärlen, eller ballongvidgning, så görs en röntgen av hjärtats kranskärl. Den undersökningen kallas koronarangiografi.

Anders Hernborg, läkare, specialist i allmänmedicin