Senast reviderad 2015-06-04

Hur undersöks prostata?

Fråga

Hur går en undersökning av prostata till? När görs en ultraljudsundersökning? Och när görs nålbiopsi?

Jag är 70 år och har inte nämnvärda besvär med urin, behöver inte gå upp på natten om jag inte dricker på kvällen. Min läkare konstaterade att prostatan var förstorad. Mitt PSA-värde var 14.

Svar

Dina frågor är viktiga och genomtänkta.

Egentligen så bör läkaren gå igenom dessa frågor innan det görs undersökningar av prostata och PSA, ett blodprov som kan visa på prostatacancer. Det är nog din läkare som bäst kan svara på dessa frågor och jag hoppas att du får diskutera igenom svaren på de undersökningar du ska göra. Men, jag ska skriva lite allmänt om prostataundersökningar och försöka svara på dina frågor.

  • När prostatan undersöks så är det första steget att läkaren känner på prostatan. Läkaren kan känna om den är förstorad och om det finns knölar i den. Prostatan växer med åldern och i 70-års åldern har nästan alla män en godartad förstorad prostata. Det kan finnas knölar utan att man är sjuk, men de brukar undersökas närmare.
  • Om läkaren vill undersöka prostatan närmare så kan man få lämna blodprov, PSA. PSA ligger hos yngre män vanligen under 3, men stiger med åren. PSA på 14 är ganska högt för en man i din ålder. När PSA-värdet bedöms underlättar det om det finns tidigare värden att jämföra med. Om det har skett en snabb stegring av PSA-värdet så talar det för prostatacancer. Om värdet har stigit mycket långsamt, så kan det bero på att prostata blivit större. Ju större prostata, desto högre PSA, brukar det vara.
  • Det finns också möjlighet att lämna ytterligare ett blodprov på så kallat fritt PSA, som kan vägas in i bedömningen om det rör sig om prostatacancer eller enbart en godartad prostataförstoring.
  • En ultraljudsundersökning är en ganska enkel undersökning där man kan se exakt hur stor prostata är. Om det finns cancerknölar inne i prostatakörteln kan de synas vid ultraljudsundersökningen.
  • Om läkaren har känt en knöl som känns som cancer, eller om PSA är mycket högt eller har stigit snabbt, eller om ultraljudsundersökningen tyder på cancer, brukar det tas ett vävnadsprov av prostata, prostatabiopsi. Då tar läkaren ett prov från prostatakörteln med ett speciellt instrument. Hittas cancerceller i provet så kan läkaren också bedöma om det är en aggressiv typ av cancer eller inte. Detta har betydelse för behandlingen.

Om ultraljudsundersökningen är normal och blodproverna inte direkt talar för cancer, så kan PSA-värdet följas upp och man får lämna nya blodprover med någon eller några månaders mellanrum.

Jag tycker att du ska skriva ner dina frågor till nästa läkarbesök. Läkaren som har undersökt dig och har alla undersökningsresultat är den som bäst kan svara på dina frågor.

Rikard Viberg, Läkare, specialist i allmänmedicin