Senast reviderad 2015-11-12

Hur stor är risken att få cancer?

Fråga

Hur stor är risken att få cancer, om ingen i släkten har haft det?

Svar

Arvet en mindre viktig faktor för risken att få cancer. De viktigaste och största riskerna, som du också kan påverka, är matvanor, rökning och solning.

Arvet anses spela roll i 5-10 av 100 cancerfall. I ungefär 7 av 10 fall med cancer så finns det faktorer i livsstilen som spelar roll. De mest påtagliga av dessa riskfaktorer är om man röker och solar för mycket.

Vissa infektioner kan leda till livmoderhalscancer, och ett vaccin mot dessa skadliga virus finns. Vad vi äter och om vi blir överviktiga spelar också in.

Rikard Viberg, läkare, specialist i allmänmedicin