Senast reviderad 2013-12-05

Hur länge kan man bära på legionellabakterier?

Fråga

Kan bakterien legionella finnas kvar i kroppen i två år?

Svar

Nej, man kan inte bli kronisk bärare av legionella. Det innebär att en infektion är en enstaka händelse, att bakterien inte kan ligga kvar i kroppen och blomma upp vid senare tillfällen. Man får alltså inte en infektion på grund av en bakterie som man fått för två år sedan.

Bakterien legionella är för det mesta ganska ofarlig. För att bli sjuk måste man i regel andas in den och samtidigt ha försämrat immunförsvar.

Birgitta Ivarsson, Läkare, specialist i allmänmedicin