Senast reviderad 2013-08-26

Hur länge kan man bära på klamydiasmitta?

Fråga

Hur länge kan man bära på klamydiasmitta? Min pojkvän vill inte testa sig utan säger att eftersom han inte haft sex med någon på ett och ett halvt år innan han träffade mig, så är det ingen fara. Har han rätt?

 

Svar

Klamydiabakterien kan finnas i kroppen länge utan att ge besvär. Hur länge är det idag ingen som riktigt vet, men troligtvis upp till ett par år. 

Man kan testa om man bär på en klamydiasmitta, men det finns inget test som kan avgöra när smittillfället skett. Klamydia är en av våra vanligaste könssjukdomar. Den orsakas av en bakterie och smittar framför allt genom samlag. Klamydia är allvarligt eftersom det kan leda till sterilitet, framför allt hos kvinnor. Därför är det viktigt att man får behandling tidigt. En klamydiainfektion går alltid att bota med antibiotika.

Eftersom många får klamydia utan att veta om att de har smittats, är det viktigt att låta sig undersökas om man misstänker att man har fått klamydia. Undersökningen och behandlingen är alltid kostnadsfri. Din pojkvän har alltså inte helt rätt. Jag tycker därför att det är en bra idé att även han testar sig. Det kan han göra genom ett urinprov, som lämnas på en vårdcentral eller på en sex- och samlevnadsmottagning.

Sofia Alsing, Samordnande Barnmorska