Senast reviderad 2016-10-19

Hur kan streptokockepidemier förhindras på förskolan?

Fråga

Streptokockepidemier verkar komma tillbaka varje år på förskolan. Om drygt hälften av alla barn har insjuknat och återinsjuknat, bör det då inte göras en större utredning?

Svar

Enligt Socialstyrelsens förslag kring den här typen av situation, är det lämpligt att utreda smittan om mer än 30 till 40 procent av barnen på förskolan har en pågående behandling för streptokockinfektion.

Alla barn och vuxna som har symtom ska undersökas med hjälp av att en odling tas. Om det växer bakterier i en odling är det aktuellt med behandling. Allt detta görs i samarbete mellan BVC-sjuksköterska, läkare på en vårdcentral och aktuell förskola.

Streptokocker grupp A ger halsinfektioner hos barn och vuxna. Feber och svårigheter att svälja är vanliga symtom.

Det behövs ett så kallat snabbtest för att fastställa att det är streptokocker som är orsaken till besvären. Ibland kan ytterligare ett prov behöva tas från halsen, en så kallad odling. Det provet skickas till ett laboratorium. Förutom analys av vilken bakterie det gäller kollas även om den är resistent mot antibiotika. Det kan ta några dagar innan svaret är klart.

När det uppstår en epidemi på en förskola finns oftast inte smittan bara där. Utan även bland övriga familjemedlemmar och i samhället runtomkring.

För att undvika att barnen smittas igen av andra barn som bär på smittan eller är sjuka, gäller det att vara noga med hygienen. Till exempel genom att använda pappershanddukar och hushållspapper i stället för tyghanddukar, som används av fler personer. Det är bra om barnen på förskolan är ute mycket, gärna flera timmar om dagen. Mer om infektioner hos barn hittar du här.

Gunilla Byström, läkare, specialist i allmänmedicin