Senast reviderad 2015-09-10

Hur kan man kan ha så olika symtom vid hjärtinfarkt?

Fråga

Hur kan man kan ha så väldigt olika symtom vid hjärtinfarkt? Min svärmor som också har diabetes, hade i princip inga symtom alls.

Svar

Det är framför allt äldre personer och personer med diabetes som kan ha hjärtinfarkt utan någon smärta. Vid diabetes kan man ha en försämrad nervfunktion som gör att en del invärtes smärta inte känns på samma sätt. Det kan vara anledningen till att din svärmor inte hade några symtom.

Det kan också vara så att hjärtinfarkten kommer på natten när man sover.

Hos kvinnor är ofta besvären otydligare än hos män. Hos en del kvinnor är inte smärtan så stark och kan misstolkas som till exempel ont i magen, gallbesvär, ont i ryggen med mera.

Hjärtinfarkt kan ge enbart andnöd eller trötthet som symtom. Man kan tänka sig att om man är trött eller andfådd av andra orsaker också, så märks inte hjärtinfarkten. Till exempel om man har influensa eller en kraftig förkylning.

Jag har genom åren träffat en hel del patienter där vilo- EKG visat att de har haft hjärtinfarkt, men där de själva inte har någon aning om att de haft en.

Många gånger upptäcks en tidigare hjärtinfarkt först sedan personen avlidit. Ibland upptäcks det också vid en rutinundersökning med vilo-EKG. 

Rikard Viberg, läkare, specialist i allmänmedicin