Senast reviderad 2018-04-20

Hur hög testosteronhalt ska jag ha?

Fråga

Jag är 37 år. Jag undrar hur hög testosteronhalt jag ska ha ungefär? På ett provsvar hade jag 8,9 , är det lågt?

Svar

Det här med vad som är normala värden är inte helt enkelt. När vi läkare sätter gränser för normala värden räknar vi med att 19 av 20 friska personer har "normala" värden. Var 20:e person som är frisk har alltså "onormala" värden. Det innebär att ett "onormalt" värde inte behöver betyda att något är fel.

Män under 50 år brukar ha ett testosteronvärde över 10. Så jag kan säga att ditt värde kanske är lite lågt.

En orsak till ett lågt värde är om provet inte är taget på morgonen. Testosteronhalten är som högst på morgonen och sjunker sedan under dagens lopp. Normalvärdena är beräknade på morgonvärden.

Diskutera med din läkare om ditt låga värde har någon betydelse för dig. Det kan kanske vara motiverat att ta om värdet eller att komplettera med ytterligare prover. Värdet på testosteron kan normalt variera ganska mycket från gång till gång om du lämnar prov.

Läs gärna mer i vår text om mannens inre könsorgan

Rikard Viberg, läkare, specialist i allmänmedicin