Senast reviderad 2015-08-31

Ger man alltid nyfödda barn vitamin K?

Fråga

Jag undrar om man alltid ger nyfödda barn en vitamin K– spruta?

Svar

Ja, nyfödda barn får alltid vitamin K som en injektion under huden. Barnet brukar få sprutan inom två timmar efter förlossningen.

Anledningen är att K-vitaminet är viktigt för blodets förmåga att koagulera, levra sig. Vi får det i oss genom kosten, men en stor del bildas av tarmens bakterier. Det nyfödda barnet saknar dessa bakterier. Eftersom bröstmjölken dessutom innehåller för lite K-vitamin får det nyfödda barnet för lite av vitaminet. Hos vissa barn kan det leda till blödningar i kroppen.

Gunilla Byström, läkare, specialist i allmänmedicin