Senast reviderad 2016-08-08

Går det att få vattkoppor mer än en gång?

Fråga

Jag har läst att man bara kan få vattkoppor en gång. Men mitt barn har fått det två gånger, och det vet jag flera andra barn som också har fått. Hur kommer det sig?

Svar

Egentligen går det bara få vattkoppor en gång. Infektionen gör att det bildas antikroppar, som ger ett skydd mot det virus, Varicella-zostervirus (VZV), som ger vattkoppor. Små barn får ofta en lindrig infektion, men ju äldre du är ju mer besvärliga symtom kan du få.

Från varje regel, alltså att du bara får sjukdomen en gång, finns enstaka undantag. Dessutom kan andra tillstånd vilseleda. Flera har vittnat om att deras barn ”säkert” haft vattkoppor två gånger.

Orsaken till detta kan vara:

  1. Diagnosen vid första eller andra tillfället var inte korrekt. Det kan ibland vara svårt att skilja mellan olika typer av utslag, särskilt hos barn. Det finns en del andra virusinfektioner, som kan ge utslag som kan vara lika vattkoppor. Det kan gälla mollusker eller utslag av vissa enterovirus som till exempel höstblåsor. Alla sjukdomar ter sig inte likadant på olika personer eller i olika åldrar.
  2. Virus stannar kvar i kroppen och vilar i så kallade ganglier i anslutning till ryggmärgen. Ibland kan dessa virus vakna till liv och ge bältros, herpes zoster.
  3. Även barn kan få bältros, av sitt eget lagrade virus. Detta kan misstas för ett nyinsjuknande i vattkoppor. Särskilt om blåsorna inte sitter så grupperat som de vanligen gör hos äldre. Det går inte att få bältros genom att du smittas av någon som har vattkoppor, men bältros kan smitta och ge en infektion med vattkoppor.
  4. Ibland förmår inte kroppen bilda en tillräcklig mängd antikroppar. Då får du inte ett tillräckligt skydd mot en ny infektion senare i livet. Det är mycket ovanligt, men kan gälla barn som har någon form av immunbrist, eller som samtidigt behandlas med läkemedel som påverkar immunsystemet.
  5. Det finns också ett fåtal fall rapporterat i den vetenskapliga litteraturen att enstaka, fullt friska barn verkligen fått vattkoppor två gånger. Dessutom verkar det finnas en viss ärftlighet i det och att någon förälder eller syskon också haft det. Det är alltså också mycket ovanligt.

Carl Lindgren, barnläkare