Senast reviderad 2016-12-16

Det går magsjuka på förskolan. Vad ska vi göra?

Fråga

Hur länge ska barn vara hemma från dagis när de har haft magsjuka med kräkningar och diarré?

Vi är en förskola som nu har haft magsjuka under sex veckor och flera barn får det om igen. Vad ska vi göra?

Svar

Förskolebarn ska stanna hemma minst två dygn efter att de slutat kräkas eller ha vattentunna diarréer. Men det förutsätter att barnet kan äta och är tillräckligt piggt för att orka med alla aktiviteter.

Mest smittsam är man när symtomen bryter ut. Sedan avtar smittsamheten ganska snabbt. I extrema fall vid långvariga epidemier kan det bli aktuellt att stänga förskolan.

Det är vanligt med återkommande infektioner på förskolan. Små barn bär ofta på bakterier och virus. När många barn vistas på ett begränsat utrymme överförs dessa lätt mellan barnen.

Om ni upplever att det är mycket bekymmer med infektioner på er förskola kan det vara aktuellt att kontakta en vårdcentral. Där kan en läkare tillsammans med en distriktssköterska ge stöd och råd om hur ni kan komma tillrätta med problemet.

Ann-Sofie Norling, sjuksköterska